Kanske kan det fortsätta köras här efter årsskiftet, trots allt. Foto: Mikael Andersson

Ett steg närmare räddning för gokartbanan

Sollentuna häradsallmänning kommer nu med ett förslag till lösning som kan innebära att utdömda gokartbanan i Stäket räddas kvar efter årsskiftet.

  • Publicerad 15:07, 13 dec 2017

Efter ett möte i styrelsen för Sollentuna häradsallmänning i måndags, har ett förslag till lösning skickats till Järfälla kommun.

Häradsallmänningen, som äger marken där banan ligger, föreslår att ett nytt arrendeavtal sluts mellan dem och Järfälla kommun till ett pris på 2,5 miljoner kronor per år.

I avtalet ingår att Järfälla kan hyra ut marken i andra hand för gokartändamål. En lösning där flera Stockholmskommuner går ihop för att gemensamt bidra till att driva banan, som började diskuteras häromveckan, skulle alltså vara möjlig att genomföra.

Gokarten i Stäket kan räddas – i sista sekund

– Vi är positiva till det här, och Sollentuna har ställt sig bakom. Nu väntar vi på svar från Stockholm för att gå vidare och ge besked till häradsallmänningen. Jag tror att vi kan få till en lösning, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Lång period

Det enda i avtalet som han inte ställer sig bakom, är hur lång tid det bör gälla. Häradsallmänningen föreslår en period på 10 år.

– Det är alldeles för länge. Två år är lämpligt. Under den tiden bör diskussionerna som inletts på Stockholmsidrottens initiativ, med totalt nio kommuner som har medlemmar i motorklubben, fortsätta, så att vi får fram en regional lösning, säger Claes Thunblad.

Han menar även att motorsporten bör vara med och bidra.

– Då syftar jag inte bara på Järfälla motorklubb, utan på motorsporten i stort, säger han.

En dag på sig

Deadline för att lämna svar till häradsallmänningen går ut redan i morgon, den 14 december.

Vändningen: Koalitionen i Järfälla vill behålla gokartbanan

Järfälla, Sollentuna och Stockholms kommuner är de tre största delägarna i häradsallmänningen.

Om Stockholm också säger ja till förslaget är tanken att de tre kommunerna står för kostnaden under den period som parterna kommer överens om. Tanken är alltså att Stockholmsidrottens samarbetslösning mellan de nio berörda kommunerna(se faktaruta), och eventuellt motorsporten, kan ta över sen.

Avtalet innebär även att i fall arrendeavgiften bidrar till ett överskott till Häradsallmänningen, så kommer cirka 1,9 miljoner att delas ut till kommunerna efter respektive kommuns andel.

Häradsallmänningens styrelseordförande, Lars Keski-Seppälä, har avböjt att kommentera förslaget.

Kan bli regional lösning

De nio kommuner som har medlemmar i motorklubben, och som Stockholms idrottsförbund bjudit in till diskussioner för att försöka få till en samarbetslösning kring gokartbanan är: Järfälla, Stockholm, Sollentuna, Upplands-Bro, Solna, Sundbyberg, Upplands Väsby, Vallentuna och Täby.