Illustration. Centrala torget vid Kista äng, med vy mot väster. Foto: Illustration: Landskapslaget

Ett steg närmare ny stadsdel i Kista

1600 nya bostäder, skola för 900 elever, förskola, torg och centrum. Det är några av sakerna som planeras i den nya stadsdelen Kista Äng. Förra veckan klubbades detaljplanen igenom.

  • Publicerad 12:09, 22 feb 2021

Mitt i har tidigare rapporterat om planerna för Kista Äng; en helt ny stadsdel, som ska byggas i kilen mellan Torshamnsgatan och Kista Alléväg i Kista.

Sammanlagt planeras cirka 1 600 bostäder, arbetsplatser, skola och centrumanläggning i kvartersstruktur med parker och torg i det nya området. På kommunfullmäktige måndagen den 15 januari klubbades detaljplanen.

– Genom planförslaget tillkommer nya torg som ger en trevlig stadsmiljö, publika bottenvåningar, en stadspark samt en F-6 skola för 630 elever och tolv förskoleavdelningar. Särskild vikt ska läggas vid gestaltningen av den nya stadsdelen, säger Joakim Larsson (M), ordförande för stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad, i ett pressmeddelande.

Gammal parkeringsplats blir 1600 bostäder

Kista får skola för 900 elever

Goda förbindelser

Husen i Kista Äng planeras variera mellan sex och åtta våningar. Längre in i området byggs en mindre del av bebyggelsen i en lägre skala om tre till fyra våningar för att likna stadsradhus.

Nya torg ska byggas, samt en ny park om ca 2,3 hektar i den västra delen av planområdet, skriver staden på sin hemsida.

– Det nya bostadsområdet har goda förbindelser och ett nära läge till service, rekreation och Kista Galleria. Jag är övertygad om att det här planförslaget kommer att skapa stora värden för närboende och framtida nyinflyttade, säger Joakim Larsson vidare i pressmeddelandet.

Utbyggnaden av området planeras genomföras i flera etapper. Byggstart med förberedande arbeten på allmän platsmark, är tänkt att ske så snart detaljplanen vunnit laga kraft.

Byggstart för kvarteren närmast Borgarfjordsgatan beräknas ske i höst, med första inflyttning preliminärt i slutet på 2023.

Illustrationsplan för bebyggelsen. Foto: Stcokholms stad

Kista Äng

Ska byggas utmed Kista Alléväg, Borgarfjordsgatan och Torshamnsgatan som tydliga kvarter

Ungefär 1600 bostäder fördelade på bostadsrätter, hyresrätter och studentbostäder

Tolv servicelägenheter och två gruppbostäder ingår i detaljplanen

En skola för cirka 630 elever från förskoleklass till årskurs sex, samt tolv förskoleavdelningar fördelade på flera förskolor planeras

Visa merVisa mindre