Så här kan Stora Sköndals nya centrum Berga torg komma att se ut. Foto: Kjellander Sjöberg

Ett steg närmare ny jättestadsdel i Söderort

Stora Sköndal ska få 4 400 nya lägenheter. Det stora byggprogrammet tar nu nästa steg mot verkligheten, och efter kritik utlovas smärre förändringar och mer utredningar.

  • Publicerad 14:47, 11 apr 2018

Frågan kring det nya bostadsområdet i Stora Sköndal i Farsta stadsdel, är en långdragen bevakning. Stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S) har pressats hårt för att stoppa projektet. Eller i alla fall skala ner det.

För det är ett massivt projekt med 4 400 lägenheter, vårdverksamheter, tre skolor, förskolor, butikslokaler, kulturlokaler, kallbadhus, idrottshall, parker, promenadstråk och torg. Man skissar på såväl bostads- som hyresrätter, och 1 500 arbetsplatser.

Monicas mål: Sinka stora bygget i Sköndal

Kritiken från medborgare handlar om att de tilltänkta husen är för många, för höga, och att trafik och parkeringslösningar inte kommer att fungera. Det blir för mycket folk.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Nu har de första planerna legat ute på samråd, alltså att berörda remissinstanser och privatpersoner har fått tycka till. Stadsbyggnadskontoret har summerat och i runda slängar har 230 yttranden, inklusive tre protestlistor, dykt in. Nu ska stadsbyggnadskontorets redovisning godkännas av politikerna innan projektet kan hoppa till nästa steg.

Valeskog (S) pressas om bygge i Sköndal

Efter att ha tagit in alla åsikter anser tjänstemännen att bland annat följande saker bör förändras:

✓ Husens storlek och avstånden till den befintliga bebyggelsen ska bearbetas för att minska risken för "oangelägenheter".

✓ Strukturen på bebyggelsen ska justeras för att spara "värdefulla träd".

✓ Skolgårdar justeras så de blir tillräckligt stora. Den föreslagna skolan i Berga flyttas för att säkerställa friytor och ekologiska samband.

✓ Den skolan, en kommunal, ska byggas ihop med fritidsgård, kulturverksamheter och en öppen parklek.

✓ Fler mindre kvartersparker.

Sedan är det en del som ska utredas mer. Som hur rivandet av Skogsbyns 160 småhus ska gå till, och hur ersättningsbostäder till de som bor där ska styras upp. Trafiksituationen, framförallt på Sköndalsvägen, måste fingranskas. Och vem ska äga förskolor, skolor, fritisgårdar och idrottshallen? Vidare ska man kika ännu närmare på hur mark och Drevviken kommer att påverkas, och fornminnen ska utredas. Och så behövs en barnkonsekvensanalys.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Men på det hela taget bedömer stadsbyggnadskontoret att planerna är både angelägna och väl avvägda när det gäller att ta hänsyn till natur, kultur, det sociala livet, och hur allt ska genomföras. Så de tycker gott att planeringen kan gå vidare.

Om det flyter på ska man bygga cirka 300 bostäder per år från i år, fram till och med 2035 då allt ska vara klart.

Här kan södra Stockholm få ny stadsdel

Programmet för Stora Sköndal

4 400 nya bostäder, både hyres- och bostadsrätter, studentbostäder, ungdomsbostäder och seniorbostäder, äldreboende och LSS-boende.

Området ska ha ha ett utbyggt campus-område med gymnasium och högskola, 3 nya skolor, förskolor, idrottshall, utomhusscen och kallbadhus. Nytt centrum och nya torg och parker. Enligt stiftelsen kommer utbud och efterfrågan styra vilka kommersiella verksamheter som tillkommer.

Programmet går att titta se till exempel på biblioteken i Farsta och Sköndals.

Visa merVisa mindre