En ny pontonbro med cykelbanor utmed Centralbron kan bli verklighet. Foto: Stockholms stad

Ett steg närmare cykelbro mitt i centrala Stockholm

Staten har lovat att delfinansiera en ny cykelbro mellan Gamla stan och Tegelbacken. Nya bilder visar hur den kan komma att se ut.

  • Publicerad 17:30, 4 jun 2017

En rad alternativ för en ny cykelförbindelse mellan Gamla Stan och Tegelbacken har granskats av trafikkontoret.

När granskningen nu presenteras för politikerna i trafiknämnden är två som läggs fram som möjliga att förverkliga.

"Det enda rimliga med ny bro"

Det främsta alternativet är en helt ny pontonbro intill Centralbron.

Stockholm vill bygga cykelbroar mellan Södermalm och City

Det andra, kompletterande alternativet, innebär att befintlig cykelbana breddas mellan Tegelbacken och Riddarholmskanalen genom att bilkörfält och gångbana smalnas av på Vasabron och genom att parkeringsyta tas i anspråk norr om Riddarhuset.

För trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) är det enda rimliga alternativet den helt nya pontonbron.

En ny cykelbro ska byggas mellan Tegelbacken och Gamla stan. Foto: Stockholms stad

En cykelbro mellan Gamla stan och Tegelbacken ingår i den överenskommelse som staten förhandlat fram med bland annat Stockholms stad och Stockholms läns landsting i den så kallade Sverigeförhandlingen – och därför ska den ses som förstahandsförslaget, enligt Helldén.

– Det är pontonbron som jag betraktar som huvudalternativet. Staten har lovat att bidra med 30-35 miljoner kronor till det här projektet, säger han.

Varför presenteras två alternativ?

– Det finns en del instanser som kan ha synpunkter på placeringen av en pontonbro i stadsrummet. Om någon statlig myndighet sätter käppar i hjulet måste vi hålla öppet för ett andrahandsalternativ, säger Daniel Helldén.

"Svävande" cykelbro ska lösa trafikkrisen vid Brommaplan

Men en breddning av cykelbanorna på Vasabron vore endast en temporär lösning – eftersom Vasabron ska renoveras.

– Det alternativet skulle innebära att det blir en tillfällig lösning. Pontonbron är det mest rimliga och tydliga alternativet, säger Helldén.

Oavsett vilket av förslagen som bli verkligen mellan Gamla stan och Tegelbacken kommer cykelstråk att breddas utmed Riddarholmskanalen. Foto: Stockholms stad

Tidplan

Ärendet ska behandlas i trafiknämnden i mitten av juni.

Om staden beslutar att gå vidare med planerna på en pontonbro kan det bli verklighet någon gång framåt 2020.

I projektet ingår också en breddning av den bitvis mycket smala cykelbanan utmed Riddarholmskanalen. Detta kan göras antingen genom att kajen flyttas ut eller genom att en konsol placeras på nuvarande kaj så att önskvärd bredd fås.

För de som cyklar är alternativen likvärdiga, men ur kulturhistorisk synvinkel är en konsollösning att föredra, skriver trtafikkontoret i sin utredning.

Visa merVisa mindre