Ett steg framåt för modulhusen

Nu har staden skickat in bygglovsansökningar för modulhusen i Grimsta och Slakthusområdet. De tidigare bygglovsansökningarna för baracker i Beckomberga, Örby och Sätra har också kompletterats för vidare prövning vid länsstyrelsen.

  • Publicerad 16:27, 4 nov 2016

Totalt ska Stockholms stad i år ordna bostäder till 2 800 flyktingar som fått uppehållstillstånd. Det är därför staden vill uppföra tillfälliga modulhus där flyktingarna ska bo.

Nu har staden skickat in bygglovsansökningar för modulhusen som planeras i Grimsta och i Slakthusområdet.

Staden har sedan tidigare skickat in bygglovsansökningar för baracker i Beckomberga, Örby och Sätra. Byggloven godkändes av staden, men överklagades till länsstyrelsen.

I vanliga fall får man börja bygga när staden säger ja till ett bygglov, men länsstyrelsen beslutade att ta ett inhibitionsbeslut för husen i Beckomberga. Det innebär att bygglovet inte gäller innan slutgiltigt beslut. Länsstyrelsen ville veta mer om hur man skulle bygga på sankmarken. Vid allt för omfattande markarbeten begränsas möjligheten att få tillfälligt bygglov.

LÄS MER: Modulhus i Beckomberga stoppas

Staden valde efter beskedet att inte heller börja bygga husen  i Sätra eller Örby. Men nu har staden skickat in kompletterande handlingar till länsstyrelsen.

– Vi har skickat in handlingar där vi visar hur vi kan garantera att det är tillfälliga boenden det handlar om. Vi redogör till exempel för hur vi ska återställa platsen och vad det skulle kosta att ta bort husen, säger Fredrik Jurdell, biträdande stadsdirektör i Stockholm.