Maximiscenario. Så här mycket kan området komma att bebyggas som mest, enligt det föreslagna planprogrammet som nu ska ut på samråd. Två mer sparsmakade scenarier ingår också i dokumentet. Foto: Sundbybergs stad

Ett steg framåt för bygget på Örvallen

Planerna på att utveckla Örvallen träder in i ett nytt skede. Nu har staden fattat beslut om inte mindre än tre förslag på hur mycket området kan exploateras. Härnäst väntar samråd.

  • Publicerad 13:23, 10 jun 2022

En hel del är ännu skissartat i projektet Råsta-Örvallen, inte minst när det gäller vad som ska byggas. Klart är i alla fall att staden vill se såväl ishall som dagvattenpark i området.

Nu har politikerna dessutom fattat beslut om att sända ut ett så kallat planprogram på samråd. Syftet med den 48-sidiga luntan är att peka ut den fortsatta inriktningen för projektet.

Redan nu vågar dock Stefan Bergström (C), ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden, konstatera att området har en chans att bli "jättefint".

– Det handlar om olika typer av exploatering. Dels satsningar på lokaler för idrottsverksamhet, dels en stor satsning på den offentliga miljön, säger han.

Tre scenarier

En fråga som ännu inte har avgjorts är hur stort projektet egentligen ska bli. I det planprogram som nu ska nagelfaras föreslås tre olika grader av exploatering: "minimi", "medium" och "maximi".

I alla tre exempel byggs ett antal nya bostäder, mellan 42 och 782 stycken beroende på scenario. Samtliga scenarier innebär dessutom att området byggs ut med idrottsanläggningar, dagvattendammar, pumpstation, gator, torg och park.

Högtidligt när Rissnes nya promenadstråk invigdes

Av naturliga skäl är också spannet för den väntade genomförandetiden generöst: mellan fem och 20 år.

– Det kan bli jättebra, men än så länge är det fler frågetecken än utropstecken, säger Stefan Bergström.

Trafik

Ett av frågetecknen rör ökningen av biltrafik som projektet väntas föra med sig. Den saken har varit uppe för diskussion tidigare, bland annat vid det informationsmöte som staden ordnade i Hallonbergen i mars.

– Vi måste jobba väldigt mycket med att skapa de bästa förutsättningarna för att ta sig dit till fots, med rullstol och kollektivt, konstaterar Stefan Bergström.

Enligt planprogrammet ska den nya ishallen – ett av projektets väsentligaste inslag – rymma två isytor för bland annat ishockey och konståkning. När hallen byggs måste den befintliga baseballplanen maka på sig, en annan fråga som det enligt Stefan Bergström pågår samtal om.

Detta kan byggas

Minimiscenariot: Cirka 42 bostäder i befintliga byggnader, idrottsanläggningar, dagvattendammar, pumpstation, gator, torg och park. Beräknad genomförandetid: 5–10 år.

Mediumscenariot: Som ovan plus ytterligare fyra nya kvarter med bostäder, verksamheter och service. Scenariot omfattar cirka 402 bostäder. Beräknad tid: 8–13 år.

Maximiscenariot: Ytterligare fem bostadskvarter, totalt 782 bostäder. Befintlig rackethall flyttas. Beräknad genomförandetid: 10–20 år.

Källa: Sundbybergs stad

Visa merVisa mindre

Fler nyheter i Vi i Sundbyberg

Konsthallen larmar: Kan behöva läggas ner

Nyheter Fortsatt krympt stöd från staden Ekonomiska orosmoln fortsätter att hopa sig över Marabouparken. Nästa år kan konsthallens verksamhet vara finito, varnar dess chef.torsdag 23/6 12:27

Startskottet har gått för prestigebygge

Nyheter 113 hyresrätter stundar för Kvarnstugan Första spadtaget är avbockat, nu kan bygget av kvarteret Kvarnstugan i västra Ursvik växa fram. Här ska bostäder samsas med kultur, restaurang och butiker.torsdag 23/6 12:22

Semir är Årets sundbybergare 2022

Nyheter "En klapp på axeln som betyder jävligt mycket" Semir Yebio och hans vänner ville ge något tillbaka till uppväxtorten Hallonbergen. Sedan dess har Semir fixat både nattvandringar och ungdomsaktiviteter – samt en nominering i tävlingen Årets...torsdag 23/6 12:19