”Ett långtgående eget ansvar för sin bostad”

Avhjälpa nöd, men inte fixa bostad till någon som har förutsättning att lösa det själv. – Man har ett långtgående ansvar för sitt boende, säger Ann-Charlotte Fager, socialchef i Solna.

  • Publicerad 09:00, 1 okt 2018

Esa Teittinen har sökt bostadshjälp hos Solnas socialtjänst, men fått avslag från både staden och förvaltningsrätten. Ann-Charlotte Fager, socialchef i Solna, svarar på Mitt i:s frågor.

Vem hjälper kommunen med bostad?

– Man ska vara helt bostadslös och ha speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad. Då handlar det inte om en generell svårighet, tillexempel bostadsbrist, utan man ska tillhöra en utsatt grupp. Det kan vara psykisk funktionsnedsättning eller mångårigt missbruk, vi har också särskilt ansvar för barnfamiljer. Har man egen inkomst är det inte socialtjänsten som ska ordna bostad.

Om ingen bostad, vad kan man få hjälp i övrigt?

– Vi ska alltid avhjälpa nöd, man kan få pengar till mat och logi några nätter. Man kan också få ekonomiskt bistånd för vandrarhem eller härbärge eller bistånd till hyra om man fixar andrahandslägenhet.

Vad gäller för den som kommer ut från fängelse? 

– Om man är i kriminalvården i högst sex månader kan man få bistånd till hyran under den tiden så man har kvar bostaden. Överstiger det sex månader kan man hyra ut i andra hand så man har kvar den när man kommer ut.

Gör det någon skillnad om man är oskyldigt dömd?

– Nej. Rent privat tycker jag att det är rent förskräckligt att man sitter felaktigt dömd. Men vi har att förhålla oss till domstolars beslut och de regler som finns. Man har ett långtgående ansvar för sitt boende.