Ett kliv närmre 4H-gård i Rågsved

Arbetet för att skapa en 4H-gård i Rågsveds naturreservat fortsätter. Stadsdelsförvaltningen har nu pekat ut fem möjliga platser.

  • Publicerad 09:27, 19 jul 2022

Det var i maj förra året som politikerna i stadsdelsnämnden röstade ja till Rågsvedsbon och djurvårdaren Annie Englunds medborgarförslag om en 4H-gård i Rågsveds naturreservat. Nu har det utretts vilka platser som skulle kunna lämpa sig för verksamheten.

För att gården ska kunna vara tillgänglig för alla är platser som ligger intill en körbar väg mest intressanta.

– Efter sommaren kommer vi att titta närmare på platserna, säger Caroline Finney, vikarierande samhällsplanerare i Enskede-Årsta-Vantör.

Ett av alternativen ligger vid Snösätra där det tidigare legat en bilskrot, vilket innebär att sanering skulle behöva göras. Förvaltningen ser det dock som en svår plats då det skulle ta lång tid. I dagsläget är hundrastgården det mest troliga alternativet.

"Ett pussel"

– Det är lite pussel att hitta rätt plats. Om gården ska ligga inom reservatets gränser kommer vi att behöva bygglov enligt reservatsföreskrifterna eller dispens. Tidigast i vinter tror jag att det kan bli ett beslut om placering. Men det är en optimistisk gissning, säger Caroline Finney.

I väntan på en större 4H-gård kan det bli en tillfällig. Ett ställe som pekas ut för en sådan är en gräsplätt mellan kolonilotterna i reservatet.

– Den är för liten för att skapa någonting långsiktigt på. Men vi ser även kortsiktigt på det här. Det finns redan en 4H-klubb som är intresserad av att driva verksamhet. Vi vill inte tappa medborgares och föreningars engagemang, säger Caroline Finney.

Där skulle det i så fall handla om enklare lösningar.

– Till exempel en bod på hjul eller liknande. Då behöver man inte sätta ner någon spade i marken, förutom möjligtvis när man bygger staket. Men det här är inget som föreslagits eller beslutats. Nu bara spekulerar jag, säger Caroline Finney.

Redan i dag betar får och kor i reservatet.

– Vi skulle gärna ha hästar också, men i dag är det inte möjligt. Det krävs vissa utrymmen och underlag. Men på gården kan vi kanske till exempel ha höns, kaniner och andra mindre djur, säger Caroline Finney.

Bra för barn och djur

Annie Englund, som till vardags jobbar som djurvårdare och har tillsyn över korna och fåren i naturreservatet, säger att hon är "galet glad" att hennes förslag håller på att bli verklighet.

– De olika utpekade platserna har alla sina för- och nackdelar. Det är viktigt att det är lättåtkomligt för barn om föräldrarna inte kan skjutsa och att det blir bra för djuren. Till exempel får det gärna finnas hagar i närheten, säger Annie Englund.

Någon exakt kostnadsberäkning för 4H-gården finns inte ännu, utan kommer att göras längre fram i processen.

Positiv. "Det är jättefint att gå runt här men det är lite väl stillsamt. Det vore roligt med en 4H-gård. Vi brukar gå och titta på änderna. Det vore kul med lite fler djur", säger Maria Berg från Stensängen som är ute och går med sitt barnbarn Thomas Engström. Foto: Anders Björklund

Platserna som pekas ut

Rågdalens skogsträdgård.

Rågsveds hundrastgård.

Snösätra, på en plats som tidigare använts som upplagsområde och bilskrot.

Mellan kolonilotterna.

Ristippen.

Visa merVisa mindre

Platser. Rågdalens Skogsträdgård är en av platserna som pekas ut som alternativ för en 4H-gård. Foto: Direktpress

Platser. Ett par av platserna som pekas ut som alternativ ligger i närheten av Snösätra graffiti. Här är en av dem i direkt anslutning till företagsområdet. Foto: Anders Björklund