Ett hjul som ska fortsätta rulla

Tre års arbete blev till ett årshjul. Ett hjul som ska rulla av sig självt och ge friskare elever som mår bättre.

  • Publicerad 14:21, 30 dec 2021

En del tycker att det är för tidigt, andra att det är för sent.

Med hjälp av statliga medel startades Hälsoprojektet i Håbos grundskolor. Ett projekt som nu pågått i tre år och därmed är det över.

– Min förhoppning är att man tar det här vidare nu. Och utvecklar det såklart, säger Cecilia Redegren Gomes, hälsopedagog och projektledare som var den som fick ta tag i den gigantiska frågan som alltså handlade om att förbättra elevers hälsa.

Frågan är således given.

Var tusan börjar man?

– Haha, ja, var börjar man? Det är så stort och hur avgränsar man det? Till att börja med var det en lång kartläggningsprocess under ett halvår.

Kartlade viktiga områden

Cecilia träffade elever, poliser, socialtjänsten och många fler. Hon pratade med kuratorer, elevhälsan och så vidare. Det landade i att man så småningom kunde sätta bockar för de områden man behövde arbeta med vilket i sin tur gav det så kallade årshjulet. Hon förklarar vad som ingår.

– Stopp min kropp börjar man med i förskoleklass och årskurs 1.

– Värsta, bästa nätet. Hur man kan förhålla sig till soc-iala medier och rusta sig i årskurs 3 och där har vi även känsloskolan, hur man hanterar känslor.

Vänskap och fysisk aktivitet

– Kärleken och vänskap i årskurs 4. Där finns även samtal om fysisk aktivitet, kost och sömn och det är samtal man har med skolsköterskan.

– I årskurs fem blir det språkbruk. Hur man tilltalar varandra. Barnen använder ju ganska grova ord redan i åttaårsåldern. Vi pratar även om puberteten och kroppens utveckling och utgår ifrån vad barnen vill prata om. Även här kan man prata med skolsköterskan och ställa frågor som annars kan vara pinsamma att prata om inför andra.

– I årskurs sex fortsätter vi med psykisk hälsa och ohälsa.

Tonårssnack i årskurs 7

– I årskurs 7 är det tonårssnack. Det handlar om sex, porr och samsyn. Vad som händer på nätet där det finns så mycket grov pornografi som barnen kommer i kontakt med. Vi pratar om skillnaden på sex och porr. En del tycker att det är för tidigt, andra att det är för sent.

– Men redan i tolvårsåldern kan det vara barn som frågar, ”måste man ha strypsex.” Det här är superviktigt.

– Vi fortsätter med tonårssnack, men pratar mer om normer och diskrimineringsgrunderna i årskurs 8. Det blir även hälsosamtal om sömn och avkoppling samt stress.

Cecilia hoppas och tror alltså att arbetet kommer fortsätta nu trots att hennes uppdrag är över.

– Det är jättesynd att de här resurserna inte finns kvar, men nu är processen i gång.

Hälsoprojektets teman är:

Stopp min kropp

Rörelse, kost, sömn och stress

Nätet och sociala medier

Känsloskola

Kärlek och vänskap

Språkbruk

Psykisk hälsa

Normer och värderingar

Tonårssnack-sex, samsyn och diskrimineringsgrunderna.

Visa merVisa mindre

JO riktar covidkritik mot Livgardet

Sjuka och friska isolerades. Då ett covidutbrott inträffade hos Livgardet valde Försvarsmakten att isolera en hel pluton i enkelrum, både sjuka och friska. Nu kritiserar Justitie­ombudsmannen hanteringen och kallar den ”ytterst...fredag 20/5 13:53