Ett fält fyllt av Solnahistoria

  • Publicerad 12:12, 8 feb 2017

Huvudstafältet är en av de sista gröna ytorna i Solna.

På detta fina område har det genom åren funnits många olika aktiviteter till Solnabornas gagn.

Här har det lekts, spelats fotboll, boxats, åkts skidor, åkts skridskor, rastats hundar och mycket annat. Solna varpaklubb spelade sina matcher på fältet och hade även sin klubbstuga där. Under århundraden så har här också funnits olika boställen och andra intressanta platser.

Davids källa, namngiven efter Johan David Wibom på Hufvudsta gård, var en friskvattenkälla av bästa sort. Dit kom folk från olika håll för att hämta detta sägenomspunna vatten.

Källan var öppen året om. Platsen utmärktes av en cirka tre meter hög trekantig bautasten. Stenen finns att beskåda i Charlottenburgs trädgård än i dag. Källan kan ha varit en offerkälla sedan lång tid tillbaka. Den rensades i slutet av 1800-talet och då hittades pärlor och kammar. Den stängdes i början av 1950-talet och sinade helt cirka 1968, på grund av allt byggande i närheten. Källan låg ungefär där förskolan Paprikan ligger i dag.

Det fanns en omtalad fotbollsplan där traktens fotbollsspelande ungdomar gärna höll till. ”Böcklingen” var det lokala namnet. Det kan härledas till en närliggande fastighet där man tillverkade trälådor för inläggning av böckling. Huvudsta IS hade boxningstävlingar på ”Böcklingen”. Så denna fotbollsplan användes till lite av varje.

Gården ”Gärdet” var den plats dit folk kom för att köpa grönsaker och rotfrukter. Trädgårdsmästare Borin med familj var de som ägde denna gård. I dag kan man se husgrunden bland buskar och snår. Det borde rensas upp för att visa resterna av denna gård.

Gå från järnvägstunneln vid Ankdammsgatan, i riktning mot Huvudsta centrum. Strax innan man kommer till fotbollsplanen till vänster, så syns husgrunden inne i snåren.

Delar av Huvudstafältet har också varit plats för olika forngravar. Gravarna grävdes ur på 1960-talet. Dessa platser finns utmärkta på den bifogade kartan.

Huvudstafältet är i dag en plats för rekreation och avkoppling på olika sätt. Det finns lekparker, fotbollsplaner, en populär hundrastgård och stora gröna ytor på sommaren.

På vintern finns en mindre konstfrusen isbana, utmärkt för både unga och äldre, som kan pröva sina färdigheter på den blanka ytan. Under snörika vintrar kan man se skidåkare med skiftande teknik. En del kanske övar inför Vasaloppet, medan andra bara njuter av att kunna sätta på sig skidorna utanför dörren och glida ut i spåret. Det senaste tillskottet av aktiviteter är de fina odlingslådorna.

Vi Solnabor behöver en plats som Huvudstafältet och att denna lustgård får stå orörd i samma skick som i dag.