Ett av bevisen under ubåtsjakten 2014 var en väderboj

Minns du ubåtsjakten i Stockholms skärgård 2014? Ett av bevisen för att en främmande ubåt kränkte svenskt vatten visade i stället vara en väderboj. Men indikationer på att en kränkning skett finns ändå kvar enligt försvarets ursprungliga rapport.

  • Publicerad 09:51, 16 okt 2019

Rättelse: En av de indikationer som försvaret fick vid ubåtsjakten 2014 var signaler från en av SMHI:s väderbojar. Något som Svenska Dagbladet rapporterat om med hänvisning till personer med insyn. I en tidigare version av artikeln skrev vi att detta betydde att ingen kränkning förekom. Men det finns fortfarande andra indikationer som pekar på en kränkning, enligt Försvarsmakten.

Det var i samband med en övning i oktober för fem år sedan som en sökoperation inleddes efter att en ubåt skymtats i Stockholms skärgård.

Vid en presskonferens i Rosenbad månaden efter slog ÖB Sverker Göranson utan reservationer fast ”att en mindre ubåt kränkt svenska vatten”.

– Den avgörande observationen är gjord av Försvarsmaktens sensorer. Den möjliggjordes av ett kvalificerat operativt uppträdande. Observationen uppfyller kraven för den högsta bedömningsnivån, bekräftad ubåt, sa han då.

Ett av bevisen var fel

Men ett av de avgörande bevisen från jakten i Stockholms skärgård 2014 var ingen ubåt – utan en väderboj, skriver Svenska Dagbladet, som pratat med personer med insyn i händelsen.

Väderbojen vid Huvudskär, som tillhör SMHI, hade krånglat och skulle hämtas upp. För att lokalisera bojen skickades en ljudsignal ut. Den ljudsignalen uppfattade försvarsmakten som en ubåt.

Misstaget redovisades för allmänheten redan i september 2015 då försvaret skrev på sin hemsida: ”Den observation som i höstas hade den högsta konfidensgraden har omvärderats”. Men man gick inte då närmare in på att det var just väderbojens signaler som observerats.

Indikationer kvarstår

Men trots den felaktiga observationen kvarstår försvarets slutliga analys från september 2015: ”Att det är ställt utom allt rimligt tvivel att svenskt inre vatten kränktes i Stockholms skärgård i oktober 2014.”

21 rapporter av de 150 som analyserats bedöms som särskilt intressanta. Bland annat finns rapporter om bottenspår, men även observationer från Säkerhetspolisen. Något som DN rapporterat om tidigare.