På varje möte fattas omkring 20 beslut. Här på senaste sammanträdet i februari. Foto: Åsa Sommarström

Ett år vid makten – så har det gått för Brommas politiker

Många beslut, men få egna förslag. Så kan man sammanfatta Brommas lokalpolitikers första år sedan valet. Totalt har åtta skrivelser lämnats in – under hela 2019, av samtliga partier. Lönen för årets jobb? 1,1 miljoner kronor.

  • Publicerad 05:20, 18 feb 2020

Texten är uppdaterad. Rätt årsarvode för politikerna i stadsdelsnämnden är totalt 1,1 miljon kronor. 

Brommas folkvalda politiker är bra på att närvara på stadsdelsnämndens möten. Av elva möten har alla kommit på sex eller fler.

Bäst är vice ordförande Lillemor Samuelsson (V), Karl Persson (MP) och Alexander Saednia (M) som har deltagit på alla möten under förra året.

Vice ordförande Lillemor Samuelsson (V) var på alla nämndmöten förra året. Foto: Åsa Sommarström.

– Det är självklart. Har man ett sådant här viktigt och ansvarsfullt uppdrag så ser man till att ta sig tid att gå på mötena. Man kan såklart bli sjuk, men grundregeln är att man kommer, säger Lillemor Samuelsson.

Sämst på närvaron var centerpartisten Elin Larsson, som i slutet av december avslutade sitt uppdrag. Men på några av nämndsammanträdena har centerpartiet i stället haft en ersättare för henne.

Politikernas närvaro på möten

Loading…

Källa: Bromma stadsdelsförvaltning 


Men, även om det brukar sägas att det viktigaste är att delta så tillhör det politikers uppdrag att driva sin politik. Det görs vanligtvis genom att de läser in sig på och tar ställning till beslutsärenden, vanligtvis runt 20 omfattande frågor per sammanträde. Det sker också genom att skicka in skrivelser med förslag på förändringar. Och där ser det genast sämre ut.

Det är inget självändamål att skicka in skrivelser

Lillemor Samuelsson (V)

Under året har de olika partierna sammanlagt inkommit med totalt åtta skrivelser, alltså mindre än en per möte. Flera av dem har ännu inte besvarats.

Sex skrivelser från oppositionen

Bromma stadsdelsnämnd sammanträder i Alviks medborgarhus elva gånger per år. Foto: Åsa Sommarström.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, som i opposition representerar 17, 2 respektive 7,9 procent av väljarnas röster, har lämnat in tre skrivelser vardera. De handlar bland annat om droghandel i Annedal, blomsterängar i Johannesfred och budgetunderskott inom ungdomsvården.

– Principiellt så fattar vi beslut om viktiga händelser i beslutsärenden och det tycker jag är det viktiga, att vi bevakar politiken. Sedan när det dyker upp hjärtefrågor så skickar vi in en skrivelse. Men det är inget självändamål, säger Lillemor Samuelsson (V).

Fakta

Det beslutar lokalpolitikerna om

  • kommunal förskola
  • äldreomsorg
  • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
  • stadsmiljöarbete (till exempel skötsel av parker)
  • konsumentvägledning
  • socialpsykiatri
  • individ- och familjeomsorg
  • fritids- och kulturverksamhet
Källa: Bromma stadsdelsförvaltning

1,1 miljoner i arvode

Johan Paccamonti är nöjd med året som har gått. ”Men jag tror att det alltid finns mer att göra” säger han. Foto: Åsa Sommarström.

För sitt arbete i nämnden får politikerna ett arvode. Totalt plockade Brommas politiker ut knappt 1,1 miljon kronor i arvode förra året (ersättarnas sammanträdesarvoden är ej medräknade. Inte heller ordförande samt vice ordförande i sociala utskott). Sverigedemokraterna, som fick 9,3 procent av väljarnas röster, har inte skickat in en enda skrivelse på tolv månader.

Detta är vårt första år som vi sitter med i Bromma stadsdelsnämnd. Vi har under detta år koncentrerat oss på att gå igenom verksamheten, säger Anders Edin (SD) ledamot. 

Under 2019 så har du fått arvode på 48 600 – men har inte lämnat in skrivelser eller deltagit på alla möten – hur ser du på det?

Vi sitter under denna mandatperiod i opposition, vårt viktigaste uppdrag är att observera och belysa om felprioriteringar i stadsdelsnämndens verksamhet, säger Anders Edin. 

”Finns alltid mer att göra”

Högst betald är stadsdelsnämndens ordförande Johan Paccamonti (M). 35-årige fritidspolitikern fick nära 180 000 kronor för sitt arbete.

– Jag tror att man som fritidspolitiker känner att det alltid finns mer att göra. Bromma är en stor stadsdel med många verksamheter. De som är bäst på att avgöra om jag är värd arvodet är Brommaborna i nästa val, säger han.

Efter honom kommer vice ordförande Lillemor Samuelsson som har fått nära 92 000 kronor.