Möten. Att förbättra tillgängligheten till möteslokaler för pensionärer var ett av Adam Reuterskiölds (M) och Ekeröalliansens mål inför senaste valet. Foto: Mostphotos, Ekerö kommun

Ett år till valet – Hur ska Ekerö bli en bättre kommun att åldras i?

Mindre än ett år återstår till nästa val. Därmed har sittande styre haft tre år på sig att nå de mål och löften de gav inför valet 2018. Men hur har det gått, vilka löften har infriat och vad tycker oppositionen?

  • Publicerad 12:07, 19 okt 2021

En av de politiska frågorna som ständigt är aktuella är de äldres situation i kommunen. Vi ställde därför frågan "Hur ska Ekerö bli en bättre kommun att åldras i?"

Vad lovade styret under valkampanjen?

För att Ekerö ska vara en av de bästa kommunerna att åldras i togs en niopunktslista fram. Där nämns exempelvis alliansen mål: Bryta den ofrivilliga ensamheten, förenkla biståndshandläggning och underlätta ansökningshantering, investera i och utveckla användandet av välfärdsteknik Dessutom var ett mål att förbättra tillgängligheten till möteslokaler för pensionärer, ha större valfrihet gällande mat inom äldreomsorgen och anpassa hemtagningstiden vid sjukhusvård så att individen får en god omvårdnad i hemmet eller i det särskilda boendet.

Vad har den styrande koalitionen hunnit göra sedan valsegern för tre år sedan?

"Vi är särskilt stolta över att vi lyckats genomföra många av våra gemensamma mål inom Ekeröalliansen, samtidigt som vi har tagit ansvar under en global pandemi, där vi lagt mycket fokus på att skydda våra äldre från att smittas med covid-19", skriver Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande, i ett mejl.

"Under mandatperioden har vi ökat valfriheten och kvaliteten på kosten inom vår hemtjänst, vi har tillsammans med Ekerö bostäder planerat en ny försöksbostad för att låta våra personal, våra äldre och deras anhöriga att testa ny välfärdsteknik som vi hoppas kommer kunna ge mer tid för den mänskliga kontakten mellan personal och våra äldre. Vi är också glada över att ha satt igång projekten med nya äldreboenden, bland annat ett nytt trygghetsboende på Ekgården, samt två nya särskilda boenden", skriver han.

Och vad tycker oppositionen då?

"Personalen sätter nivån på livskvalitén inom äldreomsorgen. De är garanten för våra äldres säkerhet. Språkförbistringar mellan vårdare och brukare har tyvärr blivit en vanligt förekommande företeelse i äldreomsorgen. Sammantaget ser vi personalfrågan som den allra viktigaste inom äldreomsorgen. Vi stärker upp med ett yrkesinriktat språklyft för befintlig personal som ej behärskar svenska språket, och inför ett språkkrav vid nyanställning", skriver Jimmy Fors (SD), kommunfullmäktigeledamot i ett mejl.

Ett år till valet – Vad vill Ekerö göra åt bostadssituationen?

Ett år till valet – Hur ska Ekerö bli en bättre skolkommun?

Ett år till valet – Hur ska Ekerö bli tryggare?

Ett år till val – Hur ska kommunikation och transport bli bättre på öarna?

Så röstade Ekerö

Så här fördelades mandaten i Ekerö kommunfullmäktige efter valet 2018.

Kommunen styrs av en minoritet som består av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Moderaterna 11

Socialdemokraterna 6

Liberalerna 5

Sverigedemokraterna 5

Ö-partiet 4

Centerpartiet 3

Kristdemokraterna 3

Miljöpartiet 3

Vänsterpartiet 1

Totalt 41 mandat

Källa: ekero.se
 

Visa merVisa mindre

Ny plats för Ekerös vaccinbuss i december

Nyheter Väntrum inomhus Vaccinbussens närvaro i kommunen har förlängts. Nu kommer besked om ny uppställningsplats och bekvämare väntan för besökare.onsdag 1/12 16:35

Skolbygget i Sandudden kan försenas upp till två år

Nyheter Planprocess tas om efter domstolsbeslut Efter den upprivna detaljplanen för Sanduddens skola måste flera åtgärder göras. Sedan ska allt ut på samråd och granskning igen. "Självklart är det tråkigt att börja från början", säger Arnulf...fredag 26/11 15:36

Spretiga siffror för Ekerö i skolrankning

Nyheter Kommunen lägger lite vikt vid resultatet Bland landets bästa meritvärden för niorna i Ekerö kommun. Men betydligt sämre lärartäthet. I Lärarförbundets nya skolrankning sticker Ekerö ut i flera kategorier.fredag 26/11 8:24