Förskolan Bägersta gård vid Enskedeparken är en av de förskolor som planeras att rivas, istället byggs ett nytt förskolehus på platsen. Foto: Eva Tonström

Enskede kan få tre nya stora förskolor

Tre nya förskolor med plats för nära 400 barn planeras i Enskede. Samtliga får väl tilltagna förskolegårdar med stora ytor för barnen att leka ute.

  • Publicerad 12:13, 10 apr 2019

Tre nya, stora förskolor ska byggas i Enskede den närmaste tiden. Totalt rör det sig om 24 avdelningar med plats för cirka 400 (!) barn. Förskolorna ersätter delvis gamla, uttjänta förskolor som rivs, samtidigt blir det ett tillskott på avdelningar i området.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Gemensamt för de tre förskolorna är att de får förhållandevis stora gårdar – från 20 till 36 kvadratmeter per barn, vilket är fullt tillräckligt för att barnen ska få ett ”högt lekvärde”, enligt tjänstemännen. En önskan från stadsdelsförvaltningen är att naturlig växtlighet och träd sparas på gårdarna i möjligaste mån.

Tidigast inflytt 2022

En av förskolorna planeras på Ålandsvägen 13, nedanför Enskedefältets skola. Där vill staden bygga en förskola i två våningar med sex avdelningar. På platsen finns ett gammalt förskolehus som rivs i så fall. Planerad byggstart 2021 med inflyttning tidigast 2022.
 
På Enskede gårdsväg, bredvid Enskede Gård, finns idag en gammal förskola med fem avdelningar. Den är tänkt att utökas till 8-11 avdelningar med tillagningskök. Två huskroppar byggs i vinkel. Planerad byggstart 2022 med inflyttning tidigast 2023.
 
På Bägerstavägen 41 planeras en ny förskola, där den gamla ligger idag. Den nya får åtta avdelningar i två plan med tillagningskök. Den gamla förskolan rivs. Planerad byggstart 2022 med inflyttning tidigast 2024.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android


De nya förskoleplatserna kommer att behövas när alla bostadsprojekt som pågår och planeras i Enskede-området just nu blir klara, resonerar staden. Dessutom måste några förskolor avvecklas på grund av tillfälligt bygglov, exempelvis Sportstugan på Enskedevägen. De tre ärendena ska upp för inriktningsbeslut på nästa stadsdelsnämndsmöte.