Enskede gårds gymnasium stänger nästa sommar

Enskede gårds gymnasium stängs för renovering sommaren 2020 och kommer att vara stängd i två år. – Skolan är i akut behov av renovering och det är få elever som går där, säger Peter Lyth, gymnasiedirektör. När den öppnar 2022 kan det vara som ett gymnasium med högskoleförberedande program.

  • Publicerad 17:27, 24 apr 2019

Skolan har länge varit i behov av en upprustning, men nu har renoveringen tidigarelagts. Det beror dels på akuta brister, dels på att elevunderlaget är litet.

En del fönster håller på att trilla ut, det är direkt farligt och måste åtgärdas omedelbart

Peter Lyth, gymnasiedirektör.

– Det har varit på tal länge, men Sisab har prioriterat om eftersom lokalerna är så pass dåliga jämfört med andra skolor. En del fönster håller på att trilla ut, det är direkt farligt och måste åtgärdas omedelbart, säger Peter Lyth, gymnasiedirektör.

Dessutom har skolan en kapacitet för 1 200 elever, men idag är det bara 318 elever som går där. Omkring 50 elever är antaga till hösten.

Eleverna informeras

– Många av eleverna som går där idag hinner gå ut innan renoveringen börjar. De som går kvar på skolan eller börjar till hösten kommer att få gå klart sin utbildning på någon av våra andra skolor i staden, säger Peter Lyth.

Rektorn för Enskede gårds gymnasium håller på att sammanställa information som ska skickas ut till elever och vårdnadshavare. Öppet hus för de som antagits på skolan kommer att hållas den 7 maj. De har fortfarande möjlighet att söka till en annan skola.

Blir en ny skola

Enskede gårds gymnasium har idag inga nationella program, utan enbart introduktionsprogram och individuella program. Vad det blir för skola efter renoveringen är inte klart, men den kommer inte att se ut som den gör idag.

– Nej, den allmänna synen är att introduktionsprogrammen hör ihop med de nationella programmen. Vi vill integrera så mycket som möjligt. Tidigare hade vi en del yrkesprogram på Enskede gårds gymnasium, men söktrycket på dem minskar i Stockholm. Om det fortsatt kommer att vara en gymnasieskola så blir det med högskoleförberedande program, säger Peter Lyth.

Skolfastighetsbolaget Sisab har fått i uppdrag att ta fram en kostnadskalkyl på vad det skulle kosta att bygga om skolan till en högstadieskola och till gymnasieskola med högskoleförberedande program. Beslutsunderlaget ska vara klart i augusti.

Den 13 december 2017 inträffade ett tragiskt mord på skolan. Har det på något sätt påverkat det här?

–  Så till vida att attraktiviteten för elever att söka skolan har minskat sedan dess. Söktrycket är för lågt idag och därför måste vi göra något annat, helt enkelt.