Eleverna Hannes, Jakob, Noah, Hampus, Ida och Vera tycker det är jobbigt att tvingas splittras från sina klasskompisar. Foto: Sacharias Källdén

Enskede-elever tvingas till andra stadsdelar

Elever från Enskedefältet får inte plats på någon av Enskedes högstadieskolor i höst. Totalt berörs ett 40-tal elever, som nu placeras i andra stadsdelar.

  • Publicerad 17:00, 11 apr 2019

Elever som slutar årskurs sex på Enskedefältets skola – numera Lindeskolan dit de är evakuerade under renoveringen – får inte börja högstadiet på Enskede skola eller Sturebyskolan. Orsaken: Det är fullt.

Fick nej på alla tre val

För barnen på Enskedefältet är Enskede och Stureby deras närmaste högstadieskolor och hittills har de flesta kunnat få plats där, enligt föräldrarna. Därför har nästan alla av Lindeskolans 43 åk sex-elever valt Enskede och Stureby i skolvalet, och Erikdsdalsskolan på Södermalm som alternativ tre, men fått nej på samtliga. Istället erbjuds de plats på Hammarbyskolan Södra, som ligger vid Blåsut, och en annan skola på Söder.

– Det känns inte kul att splittras, och gå i en skola långt från där man bor. Man vill ju gå där ens kompisar går. På Hammarby södra känner man ingen, säger de elever som tidningen träffar.

Föräldrarna känner sig ändå tvungna att tacka ja, annars står barnen utan plats i höst.

– Det kan inte komma som en överraskning för staden att det saknas högstadieplatser i Enskede. De hade kunnat lösa det på ett bättre sätt. Det här skapar stress och oro, säger föräldern Sara Rosén.

Lindeskolans elever fördelas nu på Enskede skola (ett fåtal), Hammarbyskolan Södra och Åsö grundskola på Södermalm.

Enskede skola kommer kunna ta in totalt 28 av 113 sökande elever till årskurs sju i höst, resten av platserna fylls av elever som redan går på skolan. Sturebyskolan tar inte in någon elev utifrån till årskurs sju.

Inga problem enligt staden

För att komma undan problemet behöver eleverna söka till Enskede eller Stureby skolor redan efter lågstadiet, och det skulle urholka Enskedefältets skola/Lindeskolan, och andra F-6-skolor i området, menar föräldrarna.

– Det är flera elever från vår skola som har gjort så och de har en plats på Enskede skola nu, säger föräldern Helena Ek.

Men staden ser inga problem med placeringarna.

– Hammarbyskolan Södra ligger som mest 2,9 km från deras folkbokföringsadresser, Åsö grundskola 3,6 km. Maximalt avstånd för elever i åk 7-9 är 4 km från hemmet, så det har man kunnat tillhandahålla, säger Peter Bragner, tf grundskolechef för skolorna i Enskede-Årsta-Vantör.

Både Enskede och Stureby skolor ska byggas ut, men det blir inte klart förrän tidigast år 2021 på Stureby, som då får plats med ytterligare 170 elever, och Enskede tidigast år 2022 som utökar med 100 elevplatser.

Bakslag för utbyggnad av Enskede skola

Skola byggs ut – blir dubbelt så stor

Besvikna. Det här med fritt skolval och närhetsprincip fungerar inte alls, eller används godtyckligt av staden, menar Mattias Lindeberg, förälder till barn i årskurs sex på Lindeskolan. Foto: Sacharias Källdén