Full rulle. På Brommaplans vårdcentral pågår just nu vaccineringen av äldre. Foto: Alexander Kuronen

"Enormt tryck" på Brommas vårdcentraler

Runt om i Stockholm har vaccinationen av 80-plussare pågått de senaste veckorna. Så även i Bromma, där hundratals äldre varje dag fått ett nålstick i armen.

  • Publicerad 17:41, 30 mar 2021

Mikael Pettersson är tillförordnad verksamhetschef på Brommaplans och Abrahamsbergs vårdcentraler. Där har intresserade haft möjlighet att ringa in och få en bokad tid för vaccinering mot covid-19.

– Sedan har vi aktivt ringt upp dem som inte självmant tagit kontakt med oss, säger Pettersson.

Han beskriver "ett enormt tryck" i telefon.

– Det är mycket frågor och en oro över att man inte ska få vaccin. Man vill bevaka sin plats i kön och säkerställa att man får vaccin när det finns.

Vill alla som ni har kontakt med vaccinera sig?

– Jag skulle säga att den absoluta lejonparten vill ha vaccin.

– En del har valt att avstå av olika skäl. Jag vågar inte höfta en siffra, men skulle säga att 90 procent vill ha det.

"Stor utmaning"

Enligt Mikael Pettersson har den osäkra tillgången på just vaccin varit en prövning i arbetet med att få folk vaccinerade. Samtidigt gläds han åt att leveranserna de senaste veckorna varit som utlovade.

Det har också varit krävande att snabbt mobilisera personal utan att behöva stänga av ordinarie vård, tillägger han.

– Det är en stor utmaning, att på kort varsel skapa det här. Annars är förutsättningarna goda i lokaler och flöden, i hur patienter kommer in och ut.

Efter vaccineringen av 80-plussare, vilken är tänkt att slutföras i veckan, väntar åldersgruppen 75–79 år.