Enormt byggprojekt stoppas i Upplands-Bro

Företaget CR Concrete Recycling AB vill fylla igen Lindormsnäs grustag med 500 000 kubikmeter schaktmassa. Detta för att bygga en konferensanläggning i området. Men nu stoppas projektet i Mark- och miljödomstolen.

  • Publicerad 11:33, 24 aug 2018

Lindormsnäs grustag ligger strax intill Säbyholmsvikens sydligaste del, i närheten av Bro Båtklubbs varv. Grustäkten i området är avslutad sedan några år tillbaka och därför vill företaget CR Concrete Recycling AB fylla igen det med schaktmassa.

Vill bygga konferensanläggning

Planen är att skapa en jämn grund för en konferensanläggning med flera byggnader.

Schaktmassa är överblivet material från schaktning, där en plan yta med fast mark skapas inför exempelvis byggen. För att fylla det stora grustaget behövs cirka 500 000 kubikmeter massa, ett arbete som skulle ta minst fem år att utföra. Endast rena massor som efter provtagning visat sig vara utan risk för förorening skulle användas. Företaget menar att huvudsyftet med verksamheten är återvinning av ofarligt material från infrastrukturprojekt, men Länsstyrelsen håller inte med.

Domstolen säger nej

Nu stoppas projektet i Mark- och miljödomstolen. Man hänvisar till Länsstyrelsen, som sade nej till planerna den 19 mars i år. Området är vattenskyddat för grundvattentäkt och försörjer bland annat Säbyholmsområdet med dricksvatten. Inom skyddsområdet får inte material som kan förorena yt- och grundvattnet grävas ned. Enligt domen kräver området särskild hänsyn, även om det gäller återvinning av icke-farligt avfall.

En vecka med sprängningar längs Kockbackavägen

Kommunen bygger gång- och cykelväg. Under nästa vecka så kommer det sprängas längs med Kockbackavägen med anledning av kommunens gång- och cykelvägsbygge. Det hela påbörjas på måndag och pågår till fredag.fredag 16/4 17:40

Spridningen av covid minskar i Upplands-Bro

✔ Och så många har fått vaccinet. Antalet bekräftade fall av covid-19 i Upplands-Bro minskade under den senaste veckan. Samtidigt redovisas att 13 procent av kommunens invånare fått minst en dos av vaccinet.fredag 16/4 10:29