Glada. Helena Proos (S) och Anders Wikman (NE). Foto: Erik Hjärtberg

Enköping stiger i rankning

Enköping har fått ökade poäng i SKL:s kommunrankning. Kommunen har bland annat blivit bättre på ledarskap. – Det känns jätteroligt, säger Helena Proos (S).

  • Publicerad 18:30, 27 aug 2018

Det känns jätteroligt

Enköpings kommun har fått ökade poäng i Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s, kvalitetsmätning kommunkompassen.

Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg för kommunal verksamhet som belyser kommunen utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv.

SKL:s utvärdering bygger bland annat på intervjuer med ett 50-tal personer på alla nivåer inom Enköpings kommun.

– Man tittar på allt från visioner till hur det är nere på golvet, säger Peter Lund, kommundirektör.

I rankningen kan en kommun få maximalt 100 poäng inom åtta olika områden. Senaste gången Enköping genomförde mätningen var 2016. De två områden där Enköping har ökat sina poäng mest är "Ledarskap, ansvar och delegation" som ökat från 42 till 67 poäng, samt "Kommunen som samhällsbyggare" som har ökat från 66 till 71 poäng.

Kommunstyrelsens ordförande Helena Proos (S) menar att det är ett medvetet arbete som har gjort att kommunen blivit bättre på just ledarskap. Tidigare fick endast de högsta cheferna verksamhetsplanen presenterad. Numera träffar hon och Anders Wikman (NE) samtliga chefer i kommunen personligen.

– Det gör att det blir tydligare, säger Helena Proos.

Något annat som ska ha förbättrat poängen är ledarskapsutbildningar för chefer.

SKL:s rankning

Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg. Det är anpassat till kommunal verksamhet genom att det belyser kommunen utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv. Sedan starten 2002 har SKL genomfört cirka 200 utvärderingar i olika kommuner.

BLÅLJUS: Stölder och stöldförsök

Nyheter Tisdagens blåljusrapport är kort. Stöld av båt, stöld av katalysator – samt skadegörelse och stöld av en mindre mängd diesel.tisdag 29/9 10:04