Enkät bekräftar: Lidingös unga knarkar mer

Lidingös tonåringar använder mer tobak, dricker mer alkohol och använder narkotika mer än snittet i Stockholm. Det bekräftar den så kallade Stockholmsenkäten.

  • Publicerad 10:24, 13 sep 2018

Siffrorna från Lidingö fortsätter att oroa i den så kallade Stockholmsenkäten som offentliggjordes i dag. Då det gäller bruket av narkotika, i huvudsak cannabis, ligger Lidingö som väntat över snittet i länet.

…en teori är att de som säljer knark hellre riktar sig till områden där det finns gott om pengar än folk som inte har råd.

Kajsa Snidare

Ett tydligt mönster är att flest provar narkotika i rikare kommuner, enligt länsstyrelsen som gjort enkäten.

– Undersökningen svarar inte på varför men en teori är att de som säljer knark hellre riktar sig till områden där det finns gott om pengar än folk som inte har råd. Pengar är en riskfaktor. Men i de områdena har också unga bättre möjligheter att mötas i föräldrafria arenor, det är lättare att ha hemmafest på Lidingö eller i Nacka, säger Kaisa Smidare, utvecklingsledare för folkhälsa på länsstyrelsen.

De flesta tvåor dricker alkohol

Stockholmsenkäten är en regelbunden undersökning bland elever i årskurs 9 samt årskurs 2 på gymnasiet i Stockholms län. Tanken med enkäten är att kartlägga saker som drogvanor, kriminalitet, skolk och mobbning.

Enkäten bekräftar att Lidingöungdomar ligger över snittet vad gäller vad gäller droger och alkohol.

Ungefär varannan pojke och flicka i årskurs nio dricker alkohol enligt enkäten. Elever i gymnasiets årskurs två dricker ännu mer. Runt  8 – 9 av 10 dricker alkohol i den åldersgruppen.

Lätta att köpa öl

Tillgänglighet har pekat ut som en orsak till att unga dricker och använder narkotika. Ett något oväntat resultat i undersökningen är att det verkar vara mycket lättare på Lidingö att själv köpa folköl i affärer för den som är under 18 år. Mer än var femte minderårig som drack alkohol kunde själv köpa i affären enligt enkäten.

Alla goda krafter i samhället måste samverka i arbetet mot droger

Birgitta Sköld

Nu väntar ett intensivt arbete med frågan i Lidingö stad.

–  Vi har mycket arbete framför oss under hösten och vi behöver alla engagera oss och bidra på olika sätt, staden, polisen, andra aktörer och inte minst föräldrarna. Lösningen finns inte hos en aktör. Alla goda krafter i samhället måste samverka i arbetet mot droger, säger Birgitta Sköld, ordförande i Omsorgs- och socialnämnden.