Stor skola. Cirka 920 elever går på friskolan i Gubbängen. Foto: Mattias Kamgren

Engelska skolans fastighet kan säljas

Stockholms stads skolfastighetsbolag Sisab vill sälja fastigheten i Gubbängen där Internationella Engelska skolan, IES, ligger. Varken Sisab eller IES vill kommentera affären.

  • Publicerad 06:15, 21 jun 2021

På onsdagen sammanträdde styrelsen för Sisab, Skolfastigheter i Stockholm AB. En av punkterna på agendan var ett inriktningsbeslut om ”avyttring av fastigheten Borrsvängen 13 i Gubbängen”.

Borrsvängen 13 kanske inte säger så mycket, men det är fastighetsnamnet på lokalerna där Internationella Engelska skolan Enskede finns.

Sisab vill nu alltså sälja den 10 000 kvadratmeter stora fastigheten. Men vem den tilltänkta köparen är, är än så länge hemligt.

– Sekretess gäller i detta ärende så jag kan inte gå in på det i detalj. I allmänna ordalag kan jag säga att Sisab har i uppdrag i budgeten att genomföra försäljningar av fastigheter där staden inte ser ett långsiktigt strategiskt behov av att äga, säger Jacob Landin, kommunikationsansvarig på Sisab.

Skolan kommenterar inte

Internationella Engelska skolan ger ett än mer kortfattat svar, när Mitt i frågar om det är de själva som planerar att köpa fastigheten.

– Vi har ingen kommentar då det är deras inriktningsbeslut, säger Linda Norberg, pressansvarig på IES, och hänvisar alltså till Sisab.

Hur som helst ska affären inte påverka skolverksamheten, vad det verkar.

– Den långsiktiga användningen kommer fortsättningsvis att vara skola i enlighet med detaljplanen, säger Jacob Landin.

Tidigare gymnasieskola

Den aktuella skolbyggnaden uppfördes på 50-talet och var kommunal gymnasieskola, Gubbängens gymnasium, från 1966 till 1984 då den las ner.

Internationella Engelska skolan flyttade in 1998. Skolan har idag cirka 920 elever i årskurserna 4-9.

Friskola. Internationella Engelska skolan startade i Gubbängen 1998. Foto: Mattias Kamgren