En annan av Engelska skolans byggnader i länet. Foto: Sacharias Källdén

Engelska skolan överklagar avslagsbeslut

Tre planerade skolor i regi av Internationella Engelska skolan stoppades av Skolinspektionen tidigare i sommar. Oklarheter kring elevunderlaget låg till grund för beslutet. Nu har bolaget överklagat – och börjat se över intresset för skolorna.

  • Publicerad 16:06, 9 aug 2022

Mitt i har tidigare berättat att Skolinspektionen valde att ge avslag på Internationella Engelska skolans, IES, planerade skolor på tre platser i länet: Upplands-Bro, Huddinge och Norrtälje.

Bakgrunden till beslutet är att myndigheten menar att IES inte har kunnat ge tillräckligt tydliga svar på hur elevunderlagen för de planerade skolorna ser ut.

Skolinspektionen stoppar tre nya IES-skolor i länet

I början av augusti överklagade Engelska skolan Skolinspektionens samtliga avslagsbeslut.

I första hand vill skolföretaget att Skolinspektionen omprövar sina beslut, i andra vill man att överklagandet lämnas till Förvaltningsrätten för vidare handläggning.

Planen i Bro

I det kommande området Trädgårdsstaden, som byggs i Bro, planerar IES för en F-9 skola med plats för 600 elever.

IES har i kompletteringar till sin ansökan i Upplands-Bro bland annat angivit att 939 elever som är folkbokförda i kommunen står i kö till deras skolor i närområdet och att de troligtvis skulle välja en geografiskt mer närbelägen skola om de fick möjligheten.

Agerar likartat i Huddinge

I Vårby har det varit Huddinge kommuns och IES ambition att bygga om Spendrups huvudkontor till en skola. Intill byggnaden planeras 2 000 nya bostäder i det nya området Vårby udde.

Sedan tidigare finns två IES-skolor i Huddinge, i Länna och Flemingsberg. I den ansökan som avslogs uppgav IES kön till dessa två skolor som underlag för den planerade skolan. Detta ansåg ej Skolinspektionen räckte som underlag.

Nu har Engelska Skolan skrivit till samtliga föräldrar som står i kö till de befintliga IES-skolorna i Huddinge i syfte att som i Bro, dokumentera om ett riktat intresse finns för den planerade skolenheten.

För skolan i Vårby öppnades en intressekö den 19 juli. Då överklagan sändes in till Skolinspektionen i månadsskiftet juli-augusti var siffran 454 elever.

Visa merVisa mindre

Detta köpte inte riktigt Skolinspektionen som i sitt avslagsbeslut skrev: "Skolinspektionen ifrågasätter inte att det finns ett stort intresse för huvudmannens andra skolenheter men bedömer att enbart dessa uppgifter inte visar att det även finns ett sådant riktat intresse från målgruppen till den planerade skolenheten i Upplands-Bro",

Engelska skolan drar sig ur Brunna – för nu

I sitt överklagande uppger Engelska skolan att man nu skrivit till samtliga föräldrar som står i deras kö till skolor som ligger i närheten av Upplands-Bro. Detta gör man i syfte: "att dokumentera ett riktat intresse till den specifika skolenheten som ansökan avser".

Sedan den 19 juli har IES en intressekö öppen som rör skolan i Trädgårdsstaden. Då överklagandet skickades in till Skolinspektionen i månadsskiftet juli-augusti hade 375 intresserade elever registrerats.

IES menar att den intressekö som öppnats upp omfattar "ett tillräckligt antal elever för att visa på det riktade elevintresse som finns för den planerade skolenheten i Upplands-Bro kommun".

För Mitt i uppger Skolinspektionen att man inte funnit skäl att ändra besluten i Upplands-Bro och Huddinge, båda ärendena är lämnade till Förvaltningsrätten i Stockholm för vidare handläggning.

Vikingadag i Finnstagårdsparken

Helgskoj i Bro Lördagen den 24 september kan du pröva på en rad aktiviteter från vikingatiden i Finnstagårdsparken i Bro.lördag 24/9 11:57

Ett steg närmare en supermodern bygdegård i Bro

Då startar bygget Vid årsskiftet planerar Riksbyggen att bygget av den nya bygdegården Gläntan ska ta sin början i Bro.fredag 23/9 16:12