Populärt. Huddinges natur lär vara en fortsatt favorit att besöka. Foto: Sacharias Källdén

En titt i spåkulan: Så blir 2021

Den kommunala hemtjänsten kan avvecklas, ny skolor byggs och folk fortsätter att vallfärda till naturen. Det är några saker vi ser i spåkulan för Huddinge 2021.

  • Publicerad 12:04, 21 dec 2020

Sällan har väl äldreomsorgen varit så i fokus av den politiska debatten som under 2020. I våras drabbades Huddinges äldreboenden hårt av corona.

I mitten av november slog nyheten att den kommunala hemjtänsten kan avvecklas ner som en bomb. Två veckor senare var beslutet klubbat. Nu är det överklagat, men planen är att den kommunala hemtjänsten ska var avvecklad i november 2021.

Äldre står inför ett val

Flera av de stora privata utförarna i Huddinge har nekats tillstånd, så det kommer att bli en process där andra hemtjänstföretag får etablera sig i kommunen och där de äldre ska välja ny hemtjänst.

Till sommaren ska äldreboendet och förskolan Bildhuggaren i Snättringe vara klart. Det har byggts av kommunen, men ska även det drivas av en privat utförare.

Nya skolor på gång

Huddinge har brist på skolplatser och flera skolor ska byggas ut. Ombyggnaden av Stensängsskolan i Stuvsta börjar i januari och ska vara klar sommaren 2022.

Utsäljeskolan ska rivas till sommaren och en ny F-9-skola för 940 elever byggas. Den nya skolan beräknas vara klar 2024. Under tiden är det tänkt att eleverna ska gå i paviljonger på Källbrinks IP.

Sannolikt kommer pandemin att prägla mycket även under 2021. Många lokala företag, butiker och restauranger haft det tufft under året. Men låt oss hoppas att det ljusnar betydligt 2021.

Under pandemin har Huddingeborna folkvandrat ut i naturen. Många har upptäckt nya pärlor i de 13 naturreservat som kommunen erbjuder. Den trenden lär hålla sig.