Ingen kul höst för Stockholms tågpendlare. Foto: Johan Sjölund

En riktig skithöst för pendelresenärerna

Elfel, datorhaveri, urspårade tåg. Korta vagnar och inställda avgångar. Det har varit en riktig skithöst för Stockholms tågpendlare – men nu säger MTR och SL att de är redo för den nya tidtabellen, som innebär en trafikökning på 20 procent.

  • Publicerad 13:20, 7 dec 2017

En rad olyckshändelser och incidenter har ställt in hundratals pendeltågavgångar under hösten. SL har ännu inte sammanställt statistiken för november, men det är tydligt att månaden var värre än oktober – kanske en av årets värsta månader hittills.

– Vi hade ju utrymningen av citybanan den 14 november, och den 25-26 november hade vi en nerriven trafikledning i Norrviken i princip under en hel helg. Det är två yttre faktorer som driver upp siffrorna i november, säger Claes Keisu, presskommunikatör på SL.

Brist på tåg och personal hos MTR

Men SL sammanställer också orsakerna till de inställda avgångar, och under hösten har ett nytt problem uppstått. Entreprenören MTR har haft stora problem med att få ut tåg och personal på spåren. I oktober ställdes nästan 200 avgångar in för att personal eller tåg saknades, vilket kan ställas till relation till 450 avgångar dagligen. Fler tåg än normalt fick dessutom gå som korta.

– Vi har valt att att hellre gå med korta tåg istället för att ställa in avgångar – det innebär att det blivit trångt på vissa avgångar, och vi har förståelse för att det varit obekvämt, säger Claes Nyberg på MTR.

En kombination av omständigheter har ställt till det under sommaren och hösten. De nya X60B-tågen som beställts har haft större inkörningsproblem än förväntat, vilket lett till att det ordinarie underhållet blivit eftersatt. Samtidigt krävde Transportstyrelsen att hjulen på många tåg skulle svarvas om – varpå svarven gick sönder.

Personalbristen i branschen är omfattande, och när alla förare blev tvungna att utbildas för att köra i Citybanan ledde det till att annan, obligatorisk utbildning fick skjutas till hösten. I slutändan saknades helt enkelt både tåg och personal.

SL och MTR redo för nya tidtabellen

SL är inte nöjda med de brister som funnits på MTR under hösten, och håller nu inne på 50 miljoner kronor i betalningar till entreprenören. Pengar som betalas ut först när MTR visat att de levererar det som beställts.

På SL står personalen nu i beredskap – den 10 december träder de nya tidtabellerna i kraft, och då ska trafiken ökas med 20 procent.

– Det finns en risk att allting inte är hundraprocentigt på plats från måndag den 11 december. Vi kan inte säga hur stor risken är eller vad som kan drabbas, det vet vi inte idag, säger Claes Keisu på SL.

Men enligt MTR är företaget nu i fas, både med personal och med vagnar, och redo för trafikökningen den kommande veckan.

– Vi kanske får vänta oss att trimma in trafiken i ett par veckor, men just nu ser det väldigt bra ut, säger Claes Nyberg på MTR.