Stockholm Vatten hanterar 350 läckor årligen och har sedan en tid tillbaka tagit till nya knep för att stoppa rör från att springa läck. Foto: Christian Lärk

En läcka om dagen – artificiell intelligens ska minska dem

Varje dag inträffar en vattenläcka i Stockholm. För att förhindra dem använder sig Stockholm Vatten av den senaste tekniken. Men den värsta läckan är fortfarande ett mysterium. – Det är den största vi har haft på tio år, säger Morat Malm, arbetsledare.

  • Publicerad 05:17, 13 feb 2020

Den 4 januari i år fick Stockholm Vatten, som hanterar hela kommunens dricksvatten, rycka ut till Norra Ängby i Bromma. Där stod villaägare med vatten upp till knäna efter att ett stort rör sprungit läck på Bergslagsvägen.

När vattnet var som högst nådde det upp till handtaget på Peter Sandbergs stuga på tomten. Han är ett av cirka 20-30 hushåll som drabbades av vattenläckan i januari. Foto: Åsa Sommarström.

Peter Sandberg och hans fru satt och åt frukost när de tittade ut genom fönstret. Plötsligt såg de en våg av vatten komma forsande in på Frislandsvägen – rakt emot villan.
– Vi hann precis ner för att försöka plocka bort grejer. En del fick vi undan men resten är helt förstört, alla kläder och vårt gamla sovrum, säger han.

En vattenläcka i Stockholm – varje dag

200 mil vattenledning transporterar dricksvatten genom Stockholms kommun och Huddinge. När läckor uppstår är jourbilarna redo att rycka ut. Foto: Christian Lärk. 

Totalt inträffar 350 vattenläckor per år, nästan en om dagen.

– Marken rör på sig, tjälen går i och ur marken och vattnets temperatur ändrar sig. Det byggs mycket, folk slarvar med underlaget och det händer också att man gräver av ledningar, säger Morat Malm.

Ändå är det väldigt sällan det inte finns vatten i kranen.

– De flesta läckor märks aldrig av. Man tänker inte på vatten och avlopp. Det ska bara fungera, säger Morat Malm.

Tekniker sover på kontoret i Högdalen

Petra Holgersson, pressansvarig på Stockholm Vatten och Morat Malm, arbetsledare, berättar om verksamheten från lagret. Foto: Christian Lärk.

Morat Malm visar runt på kontoret i Högdalen. Härifrån utgår jourverksamheten. I fyra inredda lägenheter sover skiftarbetande tekniker en vecka i taget.

– Vi är bemannade dygnet runt och har team som jobbar hemifrån också, säger Morat Malm.

Fakta

Så fungerar AI

Artificiell intelligens, AI, är förmågan hos datorprogram och robotar att efterlikna människors och andra djurs naturliga intelligens. Det gäller främst kognitiva funktioner som förmågan att lära sig av tidigare erfarenheter. Det kan också handla om att förstå naturligt språk, lösa problem, planera en sekvens av handlingar och att generalisera.

Källa: Wikipedia

Allt sköts från det säkerhetsklassade kontrollrummet där skärmar lyser och alarm ljuder vid läckor. Sedan tre år tillbaka finns här också ett omfattande datorprogram med artificiell intelligens, för att kunna arbeta bättre förebyggande.

– Vi var lite skeptiska till en början men programmet har faktiskt lyckats. Det är träffsäkert, säger han.

Artificiell intelligens förutspår

Medan det analoga sättet att förhindra läckor är att lyssna efter dem, ungefär som att lägga en cykelslang i vatten för att hitta pyspunkan, så jobbar det nya datorprogrammet genom att lära sig av tidigare erfarenheter.

En vattenfylld torktumlare i källaren på ett skadat hus på Bergslagsvägen. Foto: Åsa Sommarström.

Ålder och material på ledningar samt markförhållanden matas in och programmet räknar sedan ut när och var nästa läckage troligtvis sker.

Men vid den stora läckan i Bromma gick till och med superdatorn bet. Den gick inte att förutse.

– Det var en jättestor ledning som vi inte vet varför den gick sönder. Det är också en ledning som går mitt under en trafikerad gata. Det blir omständligare att komma åt med all trafik och det tog tid innan vi kom dit, säger Morat Malm.

”Kolla rören hemma”

Stockholm Vatten och Avfalls driftkontor i Högdalen rymmer det mesta som behövs. Foto: Christian Lärk.

Det vanliga är att laga läckor genom reservdelar. I lagren finns allt och lite till som man kan tänkas hitta på ett byggvaruhus, till och med rör från 1800-talet.

– Vi kan inte vara beroende av affärer utan måste ha vårt eget lager, säger Morat Malm.

Morat Malm, arbetsledare, uppmanar till att kolla rören hemma. Där upphör stadens ansvar. Foto: Christian Lärk.

Hemma i den egna bostadsrättsföreningen eller villan är det dock till att kolla rören själv. Fram till förbindelsepunkten har fastighetsägaren ansvar för ledningarna.

– Folk gör jätteinvesteringar hemma men glömmer att kolla rören. Det kan bli dyrt, säger Morat Malm.

Fakta

Stockholm Vatten och Avfall

Varje dag producerar Stockholm Vatten dricksvatten till över en miljon stockholmare. De tar även hand om och renar det använda avloppsvattnet.