Visionsbild. Så här är tanken att det ska se ut i området runt Vårbergs sjukhem. Foto: Tovatt Architects & Planners/Stockholms stad

En halv miljard investeras i Vårbergsvägen

Stockholms stad investerar en dryg halv miljard kronor i ny infrastruktur, när Vårbergsvägen byggs om till en stadsgata, kantad av 1 500 bostäder. Framför allt är det ledningar som måste läggas om, för att exploateringen ska vara möjlig.

  • Publicerad 09:28, 13 nov 2020

Vårbergsvägen är ett av de största projekten inom Fokus Skärholmen. Som Mitt i tidigare har berättat ska cirka 1 500 bostäder byggas längs vägen, på sträckan mellan Ekholmsvägen och Vårbergs sjukhem. Dessutom blir det en ny F-9-skola, nya förskolor och ett nytt torg i korsningen Vårbergsvägen/Svanholmsvägen.

För Stockholms stad innebär projektet investeringsutgifter på 518,3 miljoner kronor. Pengarna går till att bygga om den kommunala infrastrukturen. Stora omläggningar av ledningar måste göras, när staden omvandlar Vårbergsvägen till en stadsgata, med plats för fotgängare och cyklister.

Nytt torg

Staden står också för bygget av det nya torget och av två nya lokalgator. Dessutom ska man investera i offentlig konst och anlägga en torrdamm vid Vårbergs IP, som ska fånga upp vattenflöden vid skyfall.

Exploateringsnämnden klubbade beslutet om investeringsutgiften på 518,3 miljoner kronor vid sitt möte den 12 november.

Vårbergsvägen är ett av 16 projekt som ingår i Fokus Skärholmen. Total ska över 4 000 nya bostäder byggas i Vårberg, Sätra, Skärholmen och Bredäng. Dessutom planeras fler förskolor, skolor, mer närservice, mötesplatser och satsningar på parker och grönområden.