De ukrainska flyktingarna ska bland annat få boende i modulerna på Förvaltarvägen. Foto: Arkivbild

En flykting på Solnas boenden – 154 platser tomma

Migrationsverkets boenden för ukrainska flyktingar ska avvecklas och ansvaret övergår i stället till kommunerna. Solna har ställt i ordning 155 boendeplatser, men än så länge har endast 1 plats fyllts upp. Något som förvånat kommunalrådet Lars Rådén (M).

  • Publicerad 06:15, 30 jul 2022

Den 1 juli började en ny lag gälla som innebär att Migrationsverket anvisar ett visst antal skyddsbehövande ukrainska flyktingar till kommunerna. Kommunerna ansvarar då för att lösa boende åt dem. Tanken med lagen är att fördela flyktingmottagandet jämnt över landet, bland annat utifrån hur många asylsökande som redan vistas i kommunerna och arbetsmarknadens förutsättningar.

Kommunerna i Stockholms län har sammanlagt blivit tilldelade ansvar för att 3 581 ukrainska flyktingar får boende. I Solna hamnade siffran på 155 personer.

En person

– Vi har haft stor beredskap i Solna på att ta emot ukrainska flyktingar, bland annat på Förvaltarvägen där vi länge haft flyktingbostäder. Men det har än så länge bara varit en person som räknats in i de 155 platser vi erbjuder, säger Lars Rådén (M) kommunalråd Solna stad.

Det kanske förvånar en och annan, eftersom det faktiskt bor betydligt fler ukrainska flyktingar inom kommunens gränser. En stor majoritet av dem har dock hittat boende på egen hand. De som hittat eget boende berörs inte av fördelningen av flyktingar till olika kommuner.

– Vår känsla är att många ukrainare har anknytning till Sverige och därför kunnat finna egna boenden. Det var lite förvånande för oss att det varit så få som behövt hjälp med boende, så våra lokaler som byggdes för dessa har ekat lite tomma, säger Lars Rådén (M).

Successiv fördelning

De flyktingar som inte har ordnat med eget boende har fått bo på Migrationsverkets boenden. Från att den nya lagen trätt i kraft fram till december ska de boendena successivt avvecklas. Därmed kommer även flytten till de nya kommunerna att ske successivt.

Enligt myndigheten själv är Migrationsverkets strävan att flytta personer så kort sträcka som möjligt. Skolbarn ska i den mån det går att flyttas under skollov.

– Med den lediga kapaciteten vi har nu är det utmärkt om staten kan börja anvisa behövande personer till oss i Solna, det borde man redan gjort, säger Lars Rådén (M).

Nu är det utmärkt om staten kan börja anvisa behövande personer till oss i Solna, det borde man redan gjort.

Lars Rådén (M) Foto: Photographer Michael Folmer

Migrationsverket har under året räknat ner antalet Ukrainska krigsflyktingar som förväntas söka sig till Sverige. Den senaste beräkningen är 55 000, varav 5 000 tros återvända till Ukraina före årets slut.

Migrationsverket bedömer att något färre än hälften av de kvarvarande flyktingarna kommer behöva hjälp av kommunerna för att ordna boende. Det rör sig om cirka 23 500 personer.

Kommunerna i Stockholms län får ansvar för 3 581 ukrainska flyktingar, varav Solna blir tilldelade 155 personer.

Antalet platser varje kommun får räknas ut i dialog med länsstyrelser och kommuner, där man utgår ifrån arbetsmöjligheter och hur många bostäder som finns att tillgå.

Visa merVisa mindre