Bra belysning och klottersanering. Det är två saker som bidrar till ökad trygghet. Polisens enkät visar att två tredjedelar överlag känner sig trygga i Sollentuna. Foto: Tomas Stark

En av tre är otrygga på kvällstid i Sollentuna

En tredjedel av Sollentunas invånare känner sig otrygga på kvällstid, framförallt i kollektivtrafiken, och därför ibland antingen avstår från aktiviteter eller väljer andra färdmedel. Det visar polisens nya trygghetsmätning.

  • Publicerad 10:48, 5 okt 2020

– Det som stack ut är att dålig belysning och skadegörelse bidrar starkt till att skapa otrygghet. säger Sollentuna kommuns trygghetssamordnare Caroline Olsson.

Polisens trygghetsmätning har genomförts under våren i alla kommuner i Stockholmsregionen och kommer framöver att göras årligen.

– Det är första året i år, men kommande år kommer vi ha något att jämföra med så att vi kan se utvecklingen. Det är väldigt positivt, säger Caroline Olsson.

Större andel otrygga i Sollentuna

Den första mätningen har nyligen presenterats för Sollentuna kommun och den visade alltså att en tredjedel känner sig otrygga på kvällstid i Sollentuna, en klart större andel än i hela regionen där 15 procent svarade att de är rädda för att gå ut på kvällen.

Syftet med undersökningen är bland annat att identifiera områden som Sollentunas invånare upplever påverkar tryggheten i kommunen.

Det visade sig att nedskräpning, mörka områden med dålig belysning, skadegörelse och klotter är de områden som Sollentunaborna upplever som mest problematiska. En del angav även ett missnöje med påträngande tiggeri och ungdomar som stör ordningen.

Städning och belysning viktigt

Hur det såg ut i olika geografiska områden, de olika kommundelarna, visar dock inte polisens trygghetsmätning.

– Vi har efterfrågat om vi kan få det specificerat för det vore intressant för oss att se statistik för de olika kommundelarna, säger Caroline Olsson.

Att ta hand om miljön, med städning, belysning och snabba åtgärder vid klotter och annan skadegörelse är sådant som kommunen kan prioritera för att öka tryggheten.

"Gemensamma lägesbilder"

Hög närvaro av fältteam, mobila fritidsledare, väktare och ordningsvakter som arbetar med tryggheten i offentliga miljöer är andra insatser som bidrar.

– Vi tar fram gemensamma lägesbilder tillsammans med polisen när det gäller otrygghetsskapande händelser och styr våra resurser mot dem. Vi kommer gemensamt analysera resultatet från den här trygghetsmätningen och se vilka delar vi behöver fokusera ytterligare på framöver, säger Caroline Olsson.

1 640 Sollentunabor svarade

81 300 invånare i Stockholmsregionen tillfrågades i polisens trygghetsmätning, som är den första i sitt slag. 52 700 svarade, en andel på nästan 65 procent.

I Sollentuna tillfrågades 2 400 personer, varav 1 640 svarade.

Resultatet kommer att användas som grund för samverkansöverenskommelsen mellan polisen och kommunen för perioden 2021–2022.

Visa merVisa mindre