Gammalt hus. Grannarna på bilden är kritiska till att det gula fritidshuset, som har stått tomt länge, på Ryttmästarvägen i Nälsta ska rivas och ersättas av parhus. Foto: Filip Magnusson

En av Nälstas äldsta villor på väg att rivas

Familjeföretaget som köpt vill riva och bygga parhus – stadsmuseet och grannarna vill bevara. Frågan är om en av Nälstas äldsta villor blir kvar eller inte.

  • Publicerad 16:15, 21 jan 2021

Stadsmuseets yttrande vägs in i bedömningen

Det lilla gula fritidshuset på en höjd på Ryttmästarvägen ser anspråkslöst ut från gatan. Men det är en av 1900-talets första villor i Nälsta.

Det tillhörde en och samma familj i ett 70-tal år innan ett dödsfall i fjol.

Planen: Riva och bygga parhus

Det familjeföretag som köpte tomten vill nu riva och bygga fyra parhus i stället. Stadsmuseet vill stoppa rivningen, eftersom det är ett egnahemshus från 1920-talet. 

Rivningshotat. Huset ligger på en höjd och är synligt från Ryttmästarvägen. Foto: Läsarbild

Enligt museet är dessa äldre villor viktiga för förståelsen för Nälstas historia.

Det tillhörande permanenta tegelhuset nere mot vägen är en egen fastighet och är sedan i fjol bebott av nya ägare. Men det gula fritidshuset står helt öde sedan ett år tillbaka.

Vatten och avlopp saknas.

"Olika intressen vägs mot varandra"

När beslutet tas om rivning tas är oklart.

– Ofta är det flera olika intressen som vägs mot varandra och Stadsmuseets yttrande vägs in i bedömningen. Vi kommer att göra en avvägning mellan det kulturhistoriska värdet gentemot intresset av att få utföra åtgärden, säger bygglovshandläggaren Jesper Magnusson.

Bekymrad. Maria Köhler är en av grannarna som vill ha kvar miljön som den är. "Renovera eller riv och bygg en villa, men det vore jättesynd om det byggs höga parhus här. Jag tycker inte det passar in", säger hon. Foto: Filip Magnusson

De närmsta grannarna är emot planerna.

– Vi hade hellre sett att man renoverat, eller rivit och byggt en villa i harmoni med omgivningen. Det känns inte som att två parhus, som kommer att kännas höga för området, passar in i villa- och radhusbebyggelsen, säger Maria Köhler.

Familjeföretaget vill inte uttala sig

Barkaby Invest AB, det dotterbolag inom familjekoncernen som vill riva villan, har inte tagit del av kritiken när Mitt i når dem.

– Det här är mer än jag känner till. Vi får gå igenom handlingarna och avvakta vad kommunen säger innan vi uttalar oss, säger kontaktpersonen Robert Akgün.

Oklart när första villorna i Nälsta byggdes

Just att reda ut exakta årtal för när de första villorna byggdes i Nälsta är svårt.

Ingen inventering är gjord av stadsdelen.

1931 var det fortfarande gles bebyggelse i i Nälsta i stora delar. Ritningar på hus tidigare än 1949 finns inte.

Tre utbyggnadsperioder fanns under 1900-talet: 1920-30-talet, 1946-1950 och den större under 1960-talet när väg- och VA-utbyggnaden hade satt igång.

Källa: Stadsmuseet och Henry Aspeqvist, Spånga hembygdsgille

Visa merVisa mindre

Fritidshuset på Ryttmästarvägen i Nälsta har stått helt tomt det senaste året och ligger inklämt bland de permanenta villorna i kvarteren. På bild, grannar i området, som spänt följer utvecklingen kring vad som händer. Foto: Filip Magnusson