Elvägsprojektet på 73:an behöver pengar från näringslivet

Motorvägen mellan Västerhaninge och Nynäshamn kan bli världens första sträcka där elfordon laddas dynamiskt under färd. Men mycket hänger på näringslivet. – I beslutet förutsätts att vi får 300 miljoner kronor från privat sektor, säger Trafikverkets projektledare Björn Hasselgren.

  • Publicerad 07:39, 18 sep 2020

Sedan tidigare står det klart att antingen sträckan Västerhaninge-Nynäshamn på riksväg 73 eller sträckan Hallsberg-Örebro på E20 väljs av Trafikverket som så kallad elvägspilot.

Blir det Nynäsvägen (riksväg 73) så kommer till exempel lastbilstrafik från Nynäshamn att kunna drivas med el till Västerhaninge och där även kunna ladda batterierna för vidare färd mot Stockholm.

300 miljoner finns – det dubbla behövs

Trafiken på riksväg 73 väntas öka i takt med att godshamnen i Norvik växer och Haninge och Nynäshamns kommuner, näringslivet och stora regionala aktörer på Södertörn har ställt sig ”mycket positiva” till att bidra till att genomföra elvägspiloten, enligt regionens hemsida.

Och näringslivet behövs, enligt Trafikverket.

– Vi får 300 miljoner kronor till projektet, men i regeringsbeslutet förutsätts att vi får in motsvarande finansiering från privat sektor, säger Björn Hasselgren.

Region Stockholm med Haninge och Nynäshamns kommuner har redan lämnat över sin rapport till Trafikverket, och i slutet av september ska även Region Örebro län ha lämnat sin.

Länsstyrelserna ska ta beslut

2021 ska Trafikverket ha bestämt sig och elvägen ska stå klar 2023.

– Både riksväg 73 och Hallsberg-Örebro har bra förutsättningar. Nu tittar på hur hur det rent fysiskt går att bygga anläggningen. Vi får se vilken sträcka vi väljer, säger Björn Hasselgren.

Länsstyrelserna ska också besluta om huruvida något av projekten bedöms påverka miljön negativt, vilket också blir en viktig faktor.

Den sträcka som till slut elektrifieras ska lämpa sig både för tung godstrafik och persontrafik och ska stegvis kopplas ihop med nya framtida sträckor till ett större elvägssystem.