Ledningar under mark ska moderniseras. Bilden är en arkivbild. Foto: arkivbild

Elnätet byggs om mellan Koltorp och Gåshaga

Elnätet på Lidingö ska moderniseras. Nu startar projektet att förbättra ledningarna sträckan Koltorp och Gåshaga.

  • Publicerad 15:44, 23 okt 2018

Nu i veckan börjar elnätet mellan Koltorp och Gåshaga att byggas om. Det är en del i ett större projektet där elnät över hela Stockholm uppdateras.

På Lidingö börjar elleverantören Ellevio, som gör elsatsningen, att gräva i Långängens naturreservat.

Speciella regler för att gräva i naturreservat

Där har man fått specialtillstånd att gräva från oktober till mars. Den som går i reservatet kan märka det genom att gångvägar kan ledas om.

För att få gräva i naturreservatet måste företaget följa speciella riktlinjer. Tillexempel måste de återanvända jord och schaktmassor de grävt upp och inte tillföra ny jord eller nytt material.

Modernisering öve hela Stockholm

På den aktuella sträckan byts äldre kabelförband mellan fördelningsstatationer  i Koltorp och Käppala mot nya med högre kapacitet.

Totalt satsar Ellevio fem miljarder kronor  i hela Stockholm på att modernisera elnätet.