Under den pågående krisen har det flitigt diskuterats om att spara in på både el och pengar. Något som ställt frågan om belysningen i decembermörkret på sin spets.

I Danderyd behåller man julbelysningen, meddelar kommunen.

– Julbelysning är ett uppskattat inslag i Danderyd och denna vinter ser vi att det är viktigare än någonsin att lysa upp decembermörkret, säger Bengt Sylvan (L), ordförande i tekniska nämnden, i ett pressmeddelande.

Samtliga fem granar som sätts upp i kommunen ska kläs och tändas, fast med energisnåla LED-lampor.

Förbjuder separata element

Danderyds kommun meddelar också att de sedan 2007 har gjort flera åtgärder för att minska energiåtgången. Att kommunens gatubelysning redan är LED är en fördel, menar Hanna Bocander (M).

– Det gör att vi inte ska behöva släcka ner och kompromissa bort den trygghet som gatubelysning ger i kommunen, säger hon.

Tidigare i oktober togs ett beslut om att spara ytterligare. Bland annat genom att förbjuda separata värmeelement i kommunens lokaler, släcka fasadbelysningen på slottet och stänga vissa skollokaler under loven.

Dekor ska lysa

Förutom granarna kommer även annan säsongsdekor, som ljusslingor och i rondeller, att tändas.

– Vad gäller elanvändning består julbelysning av LED-lampor vilket gör att den i sammanhanget drar väldigt lite el, säger Bengt Sylvan (L).