Strömavbrott. Enligt Eon skedde 1440 i Stockholmsregionen på grund av felaktigt kapade kablar. Foto: Eon

Elkoncern riktar kritik mot gräventreprenörer

Det blir allt vanligare att elkablar kapas av misstag när det byggs. Detta enligt energikoncernen Eon som menar att det kan vara en säkerhetsrisk. ”En oroande ökning”

  • Publicerad 09:16, 14 apr 2022

Regionchef Lena Berglund, Eon. Foto: Eon

Har du nyligen förlorat strömmen till din bostad? Då kan det bero på en felaktigt kapad elkabel.

Något som elkoncernen Eon nu går ut med ett pressmeddelande kring. Detta efter att avkapningar i Danderyd och Österåker ökat. Trots att byggentreprenörer erbjuds en gratis tjänst för att kolla var kablarna finns, så kapas många av menar Eon.

Något som orsakar längre strömavbrott och en säkerhetsrisk.

– Det allvarligaste är att en avgrävning av en strömförande elkabel innebär en rejäl säkerhetsrisk, som är förenad med direkt livsvara, säger Regionchef Lena Berglund.

Enligt koncernen kapades 114 elkablar under 2021 i Stockholmsregionen. I bara Danderyd och Österåker ska ett 70-tal av dessa kapats av.

Varför så många kapas av här är oklart.

– Tyvärr vet jag inte det. Det beror nog framförallt på hur många aktörer som är verksamma, vilket arbetssätt de har och hur pass noggranna de är.

Ett 20-tal anmälningar har gjorts till Arbetsmiljöverket, kring avkapningarna.

– Detta är något vi började med på allvar förra året. Vi ser det som en del men viktigast är dock att uppmärksamma grävaktörerna, säger regionchefen Lena Berglund.