Distans. Alexandra Frumerie, Ida Bergqvist, Daniel Brändström, Helin Hamza och Isabelle Löfstedt pratar om för- och nackdelarna med distansundervisning i skolans kafeteria. Foto: Jannie Flodman

Eleverna glada när gymnasiet öppnar

Lärare och elever på Danderyds gymnasium är glada över att lämna datorskärmen och få träffas fysiskt – både för pluggandet och den sociala biten. ”Det har varit svårt att hålla uppe energin.”

  • Publicerad 11:40, 1 sep 2021

Någon vecka innan sommarlovets slut stod det klart att Skolverket rekommenderar undervisning på plats som en huvudregel inför höstterminen.

På Danderyds gymnasium träffar vi några elever och lärare som nu kan återgå till mer vanliga rutiner. Klasskamraterna Alexandra Frumerie och Ida Bergqvist, tredjeårselever på Internationella ekonomiprogrammet, berättar att distansplugget mestadels har fungerat bra under året.

– Vi har kunnat läsa tillsammans på distans, träffats för promenad och fikat efteråt. Så det sociala har ändå funkat bra, men man har saknat att vara här, säger Ida Bergqvist.

Alexandra Frumerie instämmer:

– Det känns skönt att inte bara prata med varandra bakom en skärm. Det kommer underlätta mycket för många, tror jag, säger hon.

Stämning på topp

Stämningen bland eleverna och lärare är på topp i kaféterian under onsdagseftermiddagen. Rektor Fredrik Nordlander berättar att inskolningen under måndagen och tisdagen har gått bra.

– Det är nästan normalt nu, men inte helt ännu. Det är många som har lidit av att vara på distans, så det känns jättebra att vara tillbaka. Det tror jag nästan alla tycker.

Eleverna vi pratar med ger en samstämmig bild av vad som har fungerat. Distansundervisningen har påverkat personer olika. Vissa ämnen – som matematik – har varit svårare att tackla.

Taggade. Isabelle Löfstedt, Ida Bergqvist, Helin Hamza och Alexandra Frumerie är glada över att vara tillbaka på skolan. Foto: Jannie Flodman

Rektor. Rektor Fredrik Nordlander berättar att eleverna klarat studierna bra trots distansundervisning. Foto: Jannie Flodman

”Svårt att motivera sig”

Helin Hamza läser tredje året på Samhällsvetenskapsprogrammet kriminologi och är extra glad över att vara tillbaka.

– Det har varit svårt att hålla uppe energin när man inte har träffat kompisarna. Man har saknat att enkelt kunna prata med lärare och träffa klasskamrater.

– Det har varit svårare att motivera sig, tycker jag.

Isabelle Löfstedt går andra året med naturvetenskaplig inriktning. Hon berättar att hon kunnat hålla uppe motivationen, att lärarna kunnat ge snabba svar och haft lätt att fokusera i distansplugget.

– Familjen har varit hemma så det svåraste har varit att inte störa varandra för mycket, säger hon.

Distans har fungerat bra

Lärarna Daniel Brändström och Elin Haesert berättar att det fungerat över förväntan. Av naturliga skäl har vissa praktiska moment varit svårare att genomföra.

– Jag tycker eleverna skött sig relativt bra. Sedan har vår planering fungerat som den var tänkt, säger Daniel Brändström.

Båda tycker det är viktigt att återgå till det normala.

– Det jobbigaste har varit att man inte kan känna av lika bra hur eleverna mår under distansundervisning, säger Elin Haesert.

Förra veckan var strax över 1 200 gymnasieelever tillbaka i Danderyds gymnasium, efter vårterminens distansundervisning med bara vissa dagar på plats.

Ingen studieskuld

Enligt rektor Fredrik Nordlander har kunskapsutvecklingen bland eleverna inte blivit lidande.

– Nej, rent krasst ser vi inte det. Om vi tittar på resultaten hade vi faktiskt bättre resultat än året innan, säger han.

– Eftersom vi har haft ett tredjedagssystem där examinationen varit på plats kan vi tryggt säga att inte bara betygen utan även kunskapen har gått upp. Det fanns en oro för inflation, som Skolverket tagit upp, i betygen. Men vi ser också att våra elever har fått mer kunskap.

Gymnasiet. Alexandra Frumerie, Helin Hamza, Ida Bergqvist, Isabelle Löfstedt med lärarna Daniel Brändström och Elin Haesert. Foto: Jannie Flodman

Lättar på coronaregler för skolan

Den 18 augusti meddelade Skolverket att huvudregel från terminsstarten är undervisning på plats, efter en bedömning från regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Nyligen ändrades en förordning, från och med den 10 augusti, att fjärr- och distansundervisning bara får användas vid smittspridning och utbrott av smitta.

I och med den nya föorordningen kan man inte längre ha distansundervisning för att minska trängsel i skolan eller i kollektivtrafiken, skriver Skolverket.

Källa: Skolverket

Visa merVisa mindre