ORO. Bardan Koyuncu och Sania Tariq går i nian på Karsby international school i Norsborg. De båda uttrycker oro över vad en stängningen av skolan kan komma att innebära för deras slutbetyg. Foto: Claudio Britos

Elever oroliga för sämre betyg om skolor stänger

Sämre betyg och fler som hänger i centrum. Det är vad elever på Karsby international school i Norsborg befarar om grundskolorna skulle tvingas stänga på grund av coronaviruset.

  • Publicerad 11:55, 24 mar 2020

Landets gymnasieskolor, universitet och vuxenutbildningar har övergått till distansundervisning. Men grundskolorna förblir öppna – än så länge. Regeringen står redo för att fatta det beslutet om Folkhälsomyndigheten skulle rekommendera det.

Skolorna kämpar för att kunna hålla öppet

Men många grundskolor står redan nu halvtomma på grund av oro och sjukfrånvaro. En av dem är Karsby international school i Norsborg, där hälften av eleverna i klass 9A redan är frånvarande. De som fortsätter gå till skolan är oroliga över hur deras slutbetyg kommer påverkas om skolan skulle stänga.

– Vi skulle inte få den hjälp vi behöver i de teoretiska ämnena. De praktiska ämnena, som bild och slöjd påverkas också, och de är lika viktiga för våra meritpoäng nu när vi går i nian, säger Sania Tariq.

Klasskamraten Bardan Koyuncu fyller i:

– Det hjälper inte att stänga skolor. Jag har svårt att jobba här i skolan, hur ska jag kunna göra det bättre hemifrån?

HÄLFTEN KVAR. Niorna på Karsby international school, Umaima Choudhary, Sania Tariq, Mirabel Madukwe och Bardan Koyuncu, berättar att flera klasskamrater redan är frånvarande. Foto: Claudio Britos

PERSPEKTIV. Arman Hoque, kurator, menar att de särskilt utsatta eleverna är de som kommer drabbas hårdast. Foto: Claudio Britos

Uppgifter i plastfickor

De sitter i skolans aula, tillsammans med klasskamraterna Mirabel Madukwe, Umaima Choudhary och skolans kurator Arman Hoque. De är omgivna av skrivblock, pennor, pärmar och skoluppgifter i plastfickor, beredda att delas ut till eleverna så fort beslutet kommer att stänga skolan. Men de fyra klasskamraterna tror inte att allt kommer att användas.

– Om skolan stänger kommer många att se det som fritid snarare än att man ska satsa på skolarbetet, säger Sania.

Hon får medhåll från kuratorn Arman.

– De kommer hålla till i centrum och i tunnelbanan. Hellre att de är i skolan istället där det finns vuxennärvaro.

Behövs fler alternativ

Arman menar att man måste ta hänsyn till vilka föräldrar och barn som drabbas hårdast av en stängning. En del föräldrar har inte möjlighet att hjälpa sina barn vid hemundervisning för att de är analfabeter, inte kan språket eller att de inte har tid för att de har flera olika jobb för att kunna försörja sin familj.

– Om ett barn säger att de inte vill gå hem för att hemmiljön inte är som den borde vara, tycker jag att man borde lyssna på det barnet och se till att det finns en lösning för hen, säger han.

FÖRBEREDELSE. Pärmar och plastpåsar laddade med skolmaterial ligger färdiga. Foto: Claudio Britos

Botkyrka vill helst inte stänga skolorna

Botkyrka kommun förbereder sig för att kunna stänga grundskolorna, om regeringen beslutar det. I förberedelserna tar man hänsyn till de särskilt utsatta eleverna.

Vi ser över om vi kan ha öppet på vissa ställen.

Att skicka hem alla grundskoleelever i Botkyrka för distansundervisning är inte rätt väg att gå. Det menar Arman Hoque, kurator på Karsby international school, som i sitt yrke har stött på ungdomar som har det tufft hemma.

Istället menar han att man bör utreda vilka barn som känner sig trygga med att stanna hemma och har förutsättningar för att klara studier på distans, och vilka som inte gör det.

Enligt Kenny Fredholm, kommunens grundskolechef, är problematiken som Arman lyfter, anledningen till varför man helst inte ser en stängning av skolorna.

– Det är många barn som har den här situationen, och av den anledningen hoppas vi att vi inte behöver stänga. Det har många negativa effekter, säger han.

Ska möta upp behovet

Men enligt Fredholm är det något man också har tagit hänsyn till i den plan man har arbetat fram för en eventuell stängning.

– Om beslutet ändå kommer från regeringshåll, ska vi kunna erbjuda alternativa möjligheter. Vi ser över om vi kan ha öppet på vissa ställen, om man kan möta upp de barn som behöver det här stödet eller erbjuda lunch, säger han och tillägger:

– Men vi vet inte förrän ett beslut kommer. Vi förbereder oss för olika möjligheter beroende på hur ett beslut är formulerat och i vilken mån kommunen själv kan agera.