Hjälpmedel. Datorn läser upp text för Emma Lönnberg Finks son Oliver. Foto: Johan Kristensen

Elever med särskilda behov får minskat stöd

Alliansen i Nacka vill skära ner stödet till elever i behov av särskilt stöd med 11 miljoner kronor nästa år. "Det är orättvist, skolan är svår nog för dessa barn", säger Emma Lönnberg Fink, mamma till en av dem som berörs.

  • Publicerad 12:20, 13 nov 2020

Alliansen vill göra en skattesänkning som kostar Nacka 65 miljoner kronor 2021.

I samma budgetförslag sparas 11 miljoner kronor på likvärdighetsresursen – extrapengar till elever som behöver särskilt stöd.

– Galet!

Saltsjöbadsbon Emma Lönnberg Fink biter sig i tungan. Hon vill inte säga något hon ångrar. Men hon måste säga något.

– Det borde finnas fler specialpedagoger i Nackas skolor. Tar man bort ännu mer resurser är det ganska kritiskt – för det är inte tillräckligt som det är nu.

Inget skoldatatek

Hennes son Oliver fick diagnosen dyslexi för tre år sedan. Hon befarar att en nedskärning gör att det tar längre tid att fånga upp barn som behöver stöd.

– Nacka är en av få kommuner som inte har ett skoldatatek, utbildad personal som hjälper barn med läs- och skrivsvårigheter så att de kan använda sina hjälpmedel.

Planerad bantning av förskolan i Nacka stoppas

Andreas Brännström (M), vice ordförande i utbildningsnämnden, betonar att 272,6 miljoner kronor budgeterades till likvärdighetsresurs i år men prognosen pekar på att utgiften stannar på 259,6 miljoner.

– Det gynnar inte oss att avsätta pengar som inte används­. Budgeten är inget tak men vi försöker lägga den på rätt nivå.

Ser inget problem

Han tycker inte att Nacka gör för hårda bedömningar.

– Hamnar vi i ett läge där förskolor och skolor får nej på sina ansökningar har vi ett problem. Men båda mina barn har haft extra stöd i förskolan och min bild är att de som behöver stöd får stöd.

Socialdemokraterna vill satsa 11 miljoner kronor mer än Alliansen på likvärdighetsresurs 2021.

– Svagare elever ska få bättre möjligheter att lyckas, säger oppositionsrådet Khashayar Farmanbar (S).

Barn i kläm

Emma Lönnberg Fink är engagerad i Föräldraföreningen för dyslektiska barn, en förening med 87 medlemsfamiljer i Nacka.

Men hon vet att problemet är större, i snitt 5–8 procent av svenskarna bedöms vara dyslektiker.

I Olivers klass finns ytterligare tre elever med dyslexi.

– Oliver har klarat sig bra för han är väldigt intresserad av datorer och jag är väldigt engagerad. De barn som inte har föräldrar som har lika mycket kunskap och möjlighet att engagera sig hamnar i kläm. Men det ska inte spela någon roll – alla barn ska få samma möjligheter.

Den 16 november beslutar Nackas politiker i kommunfullmäktige om budgeten för 2021.

Pengar till barn i behov av extra stöd

Likvärdighetsresurs är Nacka kommuns extrapengar till skolor och elever i behov av särskilt stöd.

Stödet omfattar bland annat strukturpeng till förskolor och skolor där färre barn uppnår målen, extraresurser till nyanlända, språkförstärkningspeng och skolskjuts till barn med funktionsnedsättning.

Omkring 4 procent av barnen i förskolan och 3 procent i grundskolan har beviljats stödet.

2020 avsatte Alliansen 272,6 miljoner kronor till likvärdighetsresurs. 2021: 261,6 miljoner kronor.

Visa merVisa mindre