Ny skola. Skapaskolans nya skolbyggnad invigdes i januari 2019. Innan dess höll skolan till i tillfälliga baracker. Foto: Claudio Britos

Elever kan tvingas sluta när skola elitsatsar

Inför nästa läsår kommer elever i Skapaskolan behöva klara ett antagningsprov i bild eller musik för att få gå kvar i skolan. "Min son har redan ångest över nationella proven, nu måste han börja spela ett instrument för att få gå kvar i sin skola", säger Adriana Delgado.

  • Publicerad 15:33, 22 aug 2019

I veckan fick alla föräldrar till elever i Skapaskolan ett mejl från skolledningen. Skolan ska förändras. Två nya utbildningar, en i musik och musikproduktion samt en i bild- och filmproduktion, ska gälla för alla klasser i årskurs 4–9.

De nya utbildningarna kräver antagningsprov och de barn som går i skolan nu är inte undantagna. Alla elever som vill börja årskurs 4–7 nästa läsår måste kvala in genom att bevisa att man har tillräckliga färdigheter i antingen sång och musik eller foto, film och bild.

"Precis som man bör ha ett intresse för att sjunga på Adolf Fredrik, att spela fotboll på Almaskolan, behöver man vilja skapa med digitala möjligheter på Skapaskolan. För att det ska ske måste vi undervisa på en hög nivå och de elever som går på skolan måste ha ett intresse för digitalt skapande i allmänhet och musik & musikproduktion eller film- och bildproduktion i synnerhet", skriver skolan i mejlet.

De som ska börja årskurs 8–9 är undantagna eftersom de kommit till slutet av sin skolgång.

"Vi känner oss lurade"

Adriana Delgado har en son i årskurs 3. Hon kommer börja söka efter nya skolor.

– Min son gillar att skapa, men han har ingen speciell inriktning. Han är för liten. Han har redan ångest över nationella proven och nu måste han börja spela ett instrument för att få gå kvar i sin skola. Det känns som att de bara vill ha elitelever som kan spela instrument och har föräldrar med de förutsättningarna, säger hon.

Hon har varit i kontakt med flera andra föräldrar som är upprörda och har börjat söka efter andra skolor. Under den senaste tiden har Skolinspektionen mottagit sex anmälningar mot Skapaskolan.

– Vi känner oss lurade. Vi har varit lojala mot den här skolan i väntan på att den nya skolbyggnaden ska stå klar. Våra barn har gått i skolan i baracker, fått gå långt för att ha idrott på andra skolor och fått dålig mat. Nu när allt börjat återgå till det normala så kommer det här, säger Adriana Delgado.

Adriana Delgado har en son i årskurs 3 i Skapaskolan. Foto: Privat

Eleverna som vill vara kvar ska ansöka under oktober och november, sedan hålls antagningsproven under december och januari.

– Det är jättetråkigt om vissa lämnar skolan för att de inte är intresserade av vår inriktning eller att vissa mot sin vilja måste sluta för att de inte klarar färdighetsprovet. Vi kommer göra allt vi kan för att stötta våra befintliga elever inför provet, säger Christer Holger, verksamhetschef och grundare av Skapaskolan.

Skolan kommer att ge eleverna råd för att förbereda dem inför provet och låna ut instrument så att de kan träna hemma. De har även gått ut med hur antagningsproven kommer se ut. Eleverna ska bland annat kunna sjunga Blinka lilla stjärna och ackompanjera Ja må han leva med valfritt instrument.

Eleverna ska vara redo på "intensiva och krävande projekt". Till exempel ska eleverna skapa egna talkshows och hitlåtar genom att analysera vår tids stora hits.

Ska Skapaskolan bli en elitskola?

– Jag känner mig inte bekväm med ordet elit. Men precis som man på andra skolor där man har inriktningar, till exempel fotboll eller körsång, måste man ha ett intresse och vilja arbeta för att utvecklas inom det som är den speciella inriktningen. Så det blir en hög nivå och höga ambitioner, säger Christer Holger.

Skapaskolans vision har sedan tidigare varit att skapa digitala producenter – i motsats till digitala konsumenter.

– Iphone bara funnits tio år. Men senaste åren har kommit tjänster som skapar ett beroende. Många unga som fastnar i det. Därför tar vi det här steget för att säkerställa att de som går här blir digitala producenter, inte passiva konsumenter.

Krävs det antagningsprov för att lyckas med det?

– Vi vill höja nivån på undervisningen i bild och musik, de ämnen där skapandet är allra tydligast. När man gör det och ska ha undervisning som kommer ställa höga krav på eleverna, då måste man ha en antagning via färdighetsprov som svarar mot den undervisningen, säger Christer Holger.

Skolinspektionen kan i nuläget inte yttra sig om ärendet, eftersom de anmälningar som har gjorts mot skolan ska hanteras rättsligt först. Enligt myndighetens pressavdelning finns inga tidigare beslut eller avgöranden om liknande situationer.

Skapaskolan

Skapaskolan startade 2013 och har under flera år hållit till i baracker i väntan på den nya skolbyggnaden som stod klar i Rosenhill först i januari 2019.

Det är en privat F–9-skola med plats för 500 elever. Redan från början har skolan och dess grundare Christer Holger inriktat sig på digitalt skapande.