ÖBOR. Många barn som bor på Adelsö har redan en lång väg till skolan på Munsö. Om skolan stänger lägger det ytterligare 1,7 mil på resan. Foto: Anders Rosenquist Af Åkershult/Mikael Andersson

Elever kan få 1,7 mil längre resväg

Till vårterminen 2020 kan Munsö skola i Ekerö kommun stänga. De runt 75 elever som går där idag ska istället flyttas ner till Sundby skola, drygt 1,7 mil bort.

  • Publicerad 13:37, 21 apr 2020

Det är en kniv i ryggen för oss Adelsöbor.

Beskedet att Munsö skola väntades flytta ihop med Sundby kom i måndagskväll i form av ett brev från kommunen.

"För att behålla god kvalitet och samtidigt möta behovet av minskade kostnader är samorganisering den enda möjligheten", står det i brevet.

Responsen lät inte vänta på sig. En namninsamling för att rädda skolan startade samma kväll och hade vid lunch på tisdagen 261 påskrifter.

– Det blev ett ramaskri från både Adelsö och Munsö. Det här är en fråga som är så mycket större än bara en skola - det handlar om ifall Ekerös glesbygd ska kunna leva, säger Anders Rosenquist Af Åkershult som är engagerad i Munsö skolas föräldragrupp.

Han säger att skolan varit styvmoderligt behandlad länge. När lärare har lämnat skolan har de inte ersatts. Istället har klasserna slagits ihop och resultatet har gett en omöjlig arbetsmiljö för både barn och vuxna, menar han.

– Det har varit ökad mobbing och kaosartade lektioner, helt utan studiero. Och det har i sin tur lett till att fler lärare och barn har lämnat. Det har varit väldigt tydligt för oss som har barn där att kommunen inte satsat på skolan, säger han.

Istället för att stänga skolan önskar han att investeringar skulle göras för att förbättra den.

– Jag önskar att man från politiskt håll accepterade att det finns en glesbygd i Ekerö kommun och att man satsade på att få den att leva, säger han.

Även Adelsöbon och lokalpolitikern Desirée Björk (Ö) är upprörd till beslutet som hon menar är ett sätt att döda glesbygden.

– Det är en kniv i ryggen för oss Adelsöbor. Ett stort svek, säger hon.

Särskilt upprörande tycker hon att det är att beslutet har tagits på tjänstemannanivå och inte diskuterats i de politiska nämnderna.

– Vi har vetat att det funnits problem på skolan och velat lyfta detta tillsammans med lärare, rektorn, föräldrar och förvaltning för att vända trenden. Istället får vi detta plötsliga besked. Det är ett hån mot den demokratiska processen, säger hon.

MälaröDirekt har sökt kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) för kommentarer.

Kritiserar beslutet

Förslaget att samorganisera Munsö skola och Sundby skola har kommit från barn- och utbildningsförvaltningen. Det är rektorn för de båda skolorna som fattar det slutgiltiga beslutet om sammanslagningen.

Mälarökoalitionen hävdar att beslutet är taget på fel nivå och borde tas upp till kommunfullmäktige.

För att skolor ska kunna räknas som en enhet måste de ligga relativt nära varandra. Desirée Björk (Ö) har kontaktat Skolinspektionen för att kräva en tillsyn om avståndet mellan Munsö och Sundby kan klassas som rimligt.

Visa merVisa mindre