Eldsjälar på Nya Karolinska prisas

Personalen inom gynekologisk cancer på Nya Karolinska får årets Eldsjälspris. De jobbar på trots att de ”aldrig får höra något positivt om sin arbetsplats”.

  • Publicerad 14:46, 1 maj 2018

– De får aldrig höra något positivt om sin arbetsplats, utan det är tvärt om bara negativa artiklar i tidningarna. Men de jobbar på och är fantastiskt duktiga, säger Barbro Sjölander, ordförande i Nätverket mot gynekologisk cancer.

Nu har de gett personalen inom patientflödet gynekologisk cancer vid Karolinska universitetssjukhuset sitt Eldsjälspris, som delades ut vid ett gynseminarium i veckan.

I motiveringen står bland annat ”…som varje dag går till jobbet med viljan att bota, vårda och rehabilitera och som samtidigt ska hantera oro bland patienter utifrån allt som skrivs om Nya Karolinska. Ni ska också klara av en stor flytt och ett nytt arbetssätt.”

– Priset är tänkt som en uppmuntran, säger hon.

Hård kritik

Den rapport som landstingets revisorer nyligen lämnat innehöll svidande kritik mot hur Karolinska sjukhuset styrts. Men också röda siffror för väntetider för canceroperationer.

Enligt landstingets mätmetod med ”standardiserade vårdförlopp” finns mål för den tid det får ta mellan ”välgrundad misstanke om cancer” till start av första behandling.

Bara 43 procent av patienterna fick sin cancerbehandling i tid under 2017, enligt rapporten. Av patienter med livmoderhalscancer var det bara 4 procent som fick sin behandling i tid.

Men Barbro Sjölander menar att siffrorna inte säger hela sanningen. Om man mäter från den dag kvinnan varit hos sin gynekolog som tycker att något bör kollas upp nås inte alltid målen, men om man mäter från första besöket på sjukhuset är måluppfyllelsen mycket bättre.

– Och situationen har förbättrats. Det vi vill med det här priset är att säga: Vi ser er och vet att ni gör ett jättebra jobb och att ni gör allt för era patienter, säger hon.

Nätverket mot gynekologisk cancer arbetar för att sprida kunskap och skapa debatt om gynekologiska cancersjukdomar. ”Vi stödjer kvinnor som drabbats genom att ställa högre krav på dagens hälso- och sjukvård. Vi vill att alla drabbade kvinnor ska få tillgång till en snabb och optimal vård och behandling” står det på deras hemsida.

Äggstockscancer dödligast

Gynekologisk cancer är cancer i de kvinnliga könsorganen, i äggstockar, äggledare, livmoder, livmoderhals, slida och blygdläppar. Varje år insjuknar cirka 3 000 kvinnor i Sverige.

De tre vanligaste formerna är livmoderkroppscancer, äggstockscancer och livmoderhalscancer, med cirka 1400, 700, respektive 450 fall per år. Äggstockscancer är den dödligaste formen.