Entusiastiska: Alejandra Silva, Valentina Gonzales, Margareta Jaric och Nils Söderlund. Foto: Daniel Díaz

Eldsjälar kämpar för ett kollektivhus i Skärholmen

Byggemenskaper kan vara lösningen på bostadskrisen. Det tror eldsjälarna i HållKollBo som kämpar för att få bygga ett ekologiskt kollektivhus i Skärholmsdalen.

  • Publicerad 13:11, 2 nov 2018

Än så länge består Skärholmsdalen mest av skogsknallar, gångvägar och gräsmattor. Men om ett antal år kommer området att vara helt förvandlat, till ett livligt bostadsområde med 900 nya bostäder.

Ankarbyggherre är jätten SKB. Men en betydligt mindre aktör vill också väldigt gärna bygga här. Det är HållKollBo – en liten förening med stora ambitioner.

– Vi vill vara ett pilotprojekt för byggemenskaper och har ambitionen att det ska bli en vanlig form för bostadsbyggande i Sverige, säger Alejandra Silva, föreningens ordförande.

Makt över sitt boende

Byggemenskap innebär att människor går samman för att bygga det hus de själva vill bo i, och sedan har kontroll över hela byggprocessen. Det ger möjlighet att bestämma över både materialval och arkitektur – och över kostnaderna både för att bygga och att bo.

Modellen har potential att minska stockholmarnas skenande boendekostnader rejält, menar HållKollBo.

– Tanken är att människor ska få makt över sitt eget boende, istället för att byggbolagen har det, säger Alejandra Silva.

Mitt i träffar henne och några andra medlemmar i HållKollBo en klar dag i slutet av oktober. Vi möts i korsningen Skärholmsvägen-Björksätravägen och tar en promenad genom Skärholmsdalen, där höstprakten är slående.

”Vi ser fram emot att Skärholmsbor blir intresserade”, säger Margareta Jaric, omgiven av Nils Söderlund, Alejandra Silva och Valentina Gonzales. Här kollar de in området i korsningen Vårholmsbackarna-Gräsholmsvägen, där en av de alternativa byggplatserna finns. Foto: Daniel Dìaz

Vid den skogsklädda sluttningen nedanför Ekholmshöjden stannar vi till. Här finns en av de två alternativa platser, där HållKollBo kämpar för att få bygga sitt ekologiska bostadshus, med giftfria och energieffektiva material.

– Det ska bli ungefär 50 lägenheter. Ett kollektivhus – det är själva grundtanken. De som bor där ska dela på gemensamma ytor och på prylar för att inte behöva äga så mycket. Det kan vara cyklar, bilar, symaskiner och diskmaskiner, säger Margareta Jaric, som talar sig varm  det engagemang byggemenskaper kan föda:

– Jag tror att människor engagerar sig mer i sitt boende och gör sitt kvarter levande om de har varit med redan under uppbyggnadsfasen, säger hon.

”Vi tar upp tråden”

Margareta Jaric är  en av grundarna av HållKollBo, som bildades 2011. En annan av grundarna är arkitekten Nils Söderlund, som också är styrelsemedlem i Föreningen för byggemenskaper i Sverige.

Han bor bor i ekobyn Understenshöjden i Björkhagen, som bygges i en byggemenskap redan i början av 1990-talet, och har tittar närmre på byggemenskaper i Tyskland. Där är de är vanliga och har pressat boendekostnaderna med upp till 30 procent.

– Men egentligen är byggemenskaper inget nytt i Sverige. De har funnits länge, genom kooperativa föreningar, bildade av människor som ville ta makten över sitt boende. Men det här har fallit i glömska – och nu tar vi upp tråden igen, säger Nils Söderlund.

Byggemenskaper är vanliga i  Tyskland. Allt startade i Tübingen och Freiburg, och har sedan spritt sig. Här är ett kvarter i Tübingen …  Foto: Torbjörn Einarsson

… och här ett kvarter i Freiburg. Båda är byggda genom byggemenskap.  Foto: Nils Söderlund

Nils Söderlund,Valentina Gonzales, Alejandra Silva och Margareta Jaric hoppas att deras projekt kan visa vägen även för andra.  Foto: Daniel Díaz

Fakta

Ingen kan ta ut vinst på sitt boende

Målet för HållKollBo är att låta bygga ett kollektivhus som en byggemenskap.

Byggemenskapen äger sedan huset genom en kooperativ hyresrättsförening alternativt tillfälligt aktiebolag, som bildas när huset byggs.

Bygget finansieras genom privata insatser och banklån. De boende äger alltså huset tillsammans. De hyr sina lägenheter, som är kooperativa hyresrätter, av föreningen.

Vid inflyttning betalar alla hyresgäster en upplåtelseinsats. Det kan röra sig om några 100 000 kronor, beroende på storleken av lägenheten. Om man flyttar får man tillbaka den insats man bidragit med. Man kan alltså inte sälja sin lägenhet och därmed inte heller göra någon vinst på sitt boende.

HållKollBo vill gärna ha fler medlemmar. Intresserade kan ta kontakt via föreningens webbsida.

 

Källa: HålllKollBo
Visa merVisa mindre