Eldningsförbud i sommarvärmen

Hög brand- och spridningsrisk i skog och mark.

  • Publicerad 15:13, 14 jul 2021

I skrivande stund är det eldningsförbud i hela Uppsala län. Beslutet har fattats av Länsstyrelsen i Uppsala län i samråd med länets räddningstjänster. Förbudet gäller tillsvidare.

Motiveringen till förbudet är att det råder hög brand- och spridningsrisk i skog och mark. Beslutet är fattat med stöd av prognosunderlag tillhandahållet av SMHI.

Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för brandspridning är låg. Men den som grillar uppmanas att vara försiktig. Mer information om eldningsförbudet finns på länsstyrelsens hemsida.

Beredskap. Räddningstjänsten i Enköping-Håbo har en skogsbrandsdepå på övningsfältet i Enköping. Foto: Fredrik Gustafsson

Fröjd medgrundare till regionalt parti

Regionen har fått ett nytt parti. En av medgrundarna är Bålstapartiets gruppledare Owe Fröjd. – Det här är en fördel för Bålstapartiet, säger han.fredag 22/10 11:10