FÖRBUD. Eldningsförbud råder i hela länet. Foto: Michael Folmer

Eldningsförbud i hela länet

Just nu råder stor risk för brand i skog och mark i länet. Därför har länsstyrelsen utfärdat ett eldningsförbud som börjar gälla klockan 16.00 under fredagseftermiddagen.

  • Publicerad 20:22, 26 jul 2019

Beslutet gäller tills vidare och har tagits i samråd med räddningstjänsten och SMHI.

För den som "uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet" kan böter vara att vänta.

Det här innebär förbudet:

Förbjudet att elda med fast bränsle utanför sammanhållen bebyggele
Aktiviteter som eldning, grillning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etcetera) är förbjudet. Förbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse eller så nära skog och mark att eld lätt kan spridas vidare i terrängen. Med sammanhållen bebyggelse menas tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park

Tillåtet att grilla
Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel genom att stå på ett brandsäkert underlag. Samma sak gäller för restauranger och liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde.

Grillning är tillåten vid fasta grillplatser på allmän plats, som är utformade så att risken för brandspridning är låg. Fast grillplats innebär eldplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) och har en bred markyta med grus eller motsvarande runt eldplatsen.

Källa: Länsstyrelsen.