Christian Ottosson, Centerpartiet, vill införa en elbusslinje i Gömmarens naturreservat. Foto: Läsarbild Mathilda Laestadius

Elbuss föreslås genom Gömmarens naturreservat

En ny busslinje, med elbussar, genom Gömmarens naturreservat. Det slår Centerpartiet och Liberalerna ett slag för inför valet. Men busslinjen, som skulle dras mellan centrala Huddinge och Kungens kurva, får stark kritik av Miljöpartiet.

  • Publicerad 07:00, 17 aug 2018

– Vi måste göra något för klimatet och busstrafiken måste vi göra mer attraktiv. Detta skulle halvera restiden, i runda tal, mellan centrala Huddinge och Kungens kurva där vi planerar tusentals bostäder framöver, säger Christian Ottosson (C), ordförande i natur- och byggnadsnämnden.

I dag tar det mellan 30 och 45 minuter att ta bussen mellan Huddinge centrum och Kungens kurva. En ny elbuss mellan de båda platserna skulle ta en kvart, om linjen drogs igenom Gömmarens naturreservat och även stannade i naturområdet för de som vill gå av och på där.

Bredare väg nödvändigt

Enligt Christian Ottosson skulle den brandgata som finns i naturreservatet i dag, där utryckningsfordon får åka, behöva breddas cirka 7-8 meter för att bussarna skulle kunna gå där. Kommunen skulle även behöva ändra sina bestämmelser om reservatet, om fler partier skulle ställa sig bakom förslaget och rösta för idén.

– Det är klart att det blir ett intrång i naturen. Men en bättre kollektivtrafik väger absolut över det. Vi minskar klimatutsläppen om fler ställer bilen, säger Christian Ottosson (C).

Ett parti som är starkt kritiskt till förslaget är Miljöpartiet.

Det skulle störa djurlivet och det ekologiska livet

Marica Lindblad (MP)

– Det är ett intrång i naturen och helt oförenligt med det som naturreservatet är till för. Det skulle störa djurlivet och det ekologiska livet. Det blir ett nytt stort vägprojekt, säger Marica Lindblad (MP).

Om förslaget skulle få gehör av majoriteten av de politiska partierna i Huddinge får kommunen först ändra reservatsföreskrifterna för att tillåta en busslinje där. Sedan är det upp till landstinget att bestämma om en ny busslinje kan införas.