Eklidsskolan. Montessori-inriktningen på Eklidsskolan ska successivt tas bort. Foto: Eklidsskolan

Eklidsskolans Montessori-inriktningen avvecklas

Montessori-inriktningen på Eklidsskolan ska successivt tas bort. Till hösten kommer det endast gå att söka den traditionella utbildningen. "Vi gör det för elevernas bästa och för gemenskapen", säger rektorn Anna-Lena Bergman.

  • Publicerad 07:15, 28 dec 2021

I början av december beslutade utbildningsnämnden att Montessori-inriktningen på Eklidsskolan i Tullinge ska avvecklas. I nuläget har skolan både en traditionell och en Montessori-inspirerad inriktning. Men från och med nästa läsår kommer de enbart ta in elever till de vanliga klasserna.

– Vi har haft ett lågt söktryck från vårdnadshavare under några år tillbaka och vi har även haft svårt att rekrytera Montessorilärare. Det är huvuddelen i beslutet, säger rektorn Anna-Lena Bergman.

På skolan går 216 elever i årskurs F-5, varav 69 elever läser Montessori-inriktningen. Det är dock inte en renodlad Montessori-utbildning utan innehåller delar av den pedagogiken. I nuläget är till exempel bara en av lärarna Montessori-utbildad.

–  Utlärningsmaterialet har varit svårt för icke-utbildadade Montessorilärare att använda. Det är svårt om man inte har utbildningen.

Inriktningen på skolan beror från början på att föräldrar till elever på Montessoriförskolan Timotej önskade att barnen skulle få med sig samma pedagogik när de började grundskolan.

"Krävs stort engagemang"

Skolan har haft Montessorispåret i hela 20 år, med pågående läsår inräknat.

– Personligen har jag ingenting emot Montessori-pedagogiken, den är bra, men då krävs ett stort engagemang till att driva den skolan. Att som vi ha två inriktningar i en skola gör att det blir en svårighet att få det att gå ihop i helheten så att eleverna ändå känner en vi-känsla. Vi tror att det här kommer öka gemenskapen, säger hon.

De barn som redan går inriktningen kommer inte att påverkas nämnvärt av avvecklingen. De kommer gå klart skolan med samma pedagogik.

Hade lektion hela förmiddagen

En förändring är dock redan gjord. Tidigare hade eleverna i Montessoriklasserna lektion hela förmiddagarna utan schemalagd rast. Istället var det upp till eleverna själva att ta en paus när de kände att de behövde. Men eftersom det ledde till att de inte hade rast samtidigt som de andra klasserna ändrades det när terminen började i höstas.

Anna-Lena Bergman tror att avvecklingen av inriktningen kommer att gynna barnens skolgång.

 – Vi gör det för elevernas bästa och för gemenskapen. Det är det som är grunden. Vi vill att hela skolan ska ha en helhet och vara ett "vi".

Om Montessori-pedagogiken

Bygger på tankesättet att varje barn är unikt och har olika behov.

Låter barnet styra själv över sitt skolarbete exempelvis när det gäller hur länge det vill arbeta med en viss uppgift.

Läraren observerar barnet och fungerar som handledare, stöd och motivation snarare än som förmedlare av kunskap.

Det går längre tid mellan rasterna än i en traditionell skolklass, ofta en hel förmiddag. Barnet får istället ta pauser på eget initiativ.

Har åldersblandade klasser i syfte att ge barnens olika utvecklingstakt en större frihet.

Källa: Montessori.se, Svenska Montessoriförbundet

Visa merVisa mindre