Nekas. Ekerö är en av flera av landets kommuner som inte tänker erbjuda sommargäster hemtjänst. Foto: Colourbox

Ekerö kommun trotsar beslut om hemtjänst

Regeringen lämnade nyligen beskedet att kommuner inte får neka sommargäster hemtjänst. Trots det vägrar Ekerö kommun att ge sommargästen Lennart Stridsberg, som vanligtvis bor på Södermalm, den hjälp han behöver.

  • Publicerad 11:14, 3 jul 2020

Förutsättningarna för inte minst hemtjänsten den här sommaren är extraordinära.

Att utföra hemtjänst till sommargäster är ett krav enligt socialtjänstlagen och en kostnad som hemkommunen står för. I vår har frågan aktualiserats då flera kommuner i landet sagt att de i år inte erbjuder hemtjänst till sommargäster. En av dem är Ekerö, något MälaröDirekt har skrivit om.

Det drabbar Susanne Gaje och maken Lennart Stridsberg. Han har parkinson och har haft cancer. Hemma på Södermalm har han normalt hemtjänst sju gånger per dygn, men brukar tillbringa delar av somrarna på lantstället nära Kungsberga.

– Det är viktigt att han får komma ut och få luft. Här kan han sitta på terrassen och titta ut över Mälaren. I stan blir han instängd. Dessutom är vi 70-plussare så det är bra att vi distanserar oss, säger Susanne Gaje.

Hon tycker att Ekerös beslut är orättvist och slår hårt mot anhöriga som får dra ett extra lass. Parets handläggare i Stockholms stad har nyligen legat på Ekerö kommun om beviljad hemtjänst, men inte fått gehör.

– Nu har vi möjlighet att betala själva för hemtjänst fem tillfällen per dag. Men det har inte alla, säger Susanne Gaje.

Står fast vid beslutet

Regeringens besked är att kommuner inte får neka sommargäster hemtjänst. Men Ekerö kommun står fast vid beslutet.

– Förutsättningarna för inte minst hemtjänsten den här sommaren är extraordinära. I dagsläget ser vi därför inte att vi har möjlighet att kunna erbjuda hemtjänst till sommargäster, skriver socialchefen Lena Burman Johansson i ett mejl till redaktionen.

Bakom beslutet ligger en bedömning av vilka resurser som finns.

– Den bemanning hemtjänsten har i sommar behövs för att säkerställa beviljad hemtjänst till våra Ekeröbor. Vi behöver också ha viss beredskap för att hantera till exempel en eventuell situation med ökad smittspridning under sommaren.

I år har enstaka personer efterfrågat tjänsten jämfört med ett 20-tal i fjol. Lena Burman Johansson lämnar en öppning att ändra sig.

– Ser vi möjligheter att också erbjuda sommargäster hemtjänst kommer vi självfallet öppna upp för det, skriver hon.

Vistelsekommunens skyldighet

"När en enskild avser att vistas en kortare tid i en annan kommun än bosättningskommunen, och till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom behöver stöd och hjälp för detta, är vistelsekommunen skyldig att på begäran verställa bosättningskommunens beslut." (2 a kap. 6 § SoL).

M-toppen vill lämna Ekerö för riksdagen

Nyheter Redo att lämna över stafettpinnen Adam Reuterskiölds (M) dagar som ordförande i Ekerös kommunstyrelse är räknade. Efter nästa val kommer han inte längre att stå till förfogande, ett beslut som han själv har fattat.onsdag 23/6 16:23

Beslut: Då får Ekerö tiggeriförbud

Nyheter Reviderat förslag fick ja i kommunfullmäktige Från och med 1 juli kan det bli förbjudet att tigga på en rad platser i Ekerö kommun. Det står klart efter att kommunfullmäktige återigen har tagit ställning i frågan.onsdag 23/6 12:49

Politisk oenighet om plats för kortläsare

Nyheter Då kan Ekeröbussarna öppna där fram Ekerös bussresenärer som saknar smartphone kan inte betala med reskassa vid resans start. Politiskt råder det delade meningar om hur betalning ska ske framöver. "Folk måste få kunna göra rätt för...tisdag 22/6 15:58