Ekerö Kommunhus, Mälarö Foto: Stefan Källstigen

Ekerö har fyllt sin tilldelade flyktingkvot

Nyligen lagstadgades det att kommuner i Stockholm ska tillhandahålla boende åt ett visst antal ukrainska flyktingar som flytt från kriget. I Ekerö kommun hamnade antalet på 86 personer, en kvot som nu är fylld.

  • Publicerad 05:13, 30 jul 2022

Den 1 juli började en ny lag gälla som innebär att Migrationsverket anvisar ett visst antal skyddsbehövande ukrainska flyktingar till kommunerna. Kommunerna ansvarar då för att lösa boende åt dem. Tanken med lagen är att fördela flyktingmottagandet jämnt över landet, bland annat utifrån hur många asylsökande som redan vistas i kommunerna och arbetsmarknadens förutsättningar.

Kommunerna i Stockholms län har sammanlagt blivit tilldelade ansvar för att 3 581 ukrainska flyktingar får boende. I Ekerö kommun hamnade siffran på 86 personer. En kvot som man enligt Lena Törnblom Löfquist, samordningschef Ekerö kommun, redan har fyllt.

– Vi har idag i princip tagit emot hela vårt mottagningsantal, det kan finnas kanske två platser kvar. Så om Ukrainska flyktingar behöver hjälp med bostad och vill bo på Ekerö så kommer de nu bli hänvisade till andra kommuner, alternativt lösa eget boende i kommunen, säger Lena Törnblom Löfquist.

En majoritet av de ukrainska flyktingarna har ordnat boende på egen hand. De omfattas inte av fördelningen av flyktingar till landets kommuner och räknas därmed inte in i Ekerös kvot.

Börjat komma reaktioner

Flyktingar kan ifall de är missnöjda med vald boendeplats, hävda anknytning till en viss kommun på grund av familj, arbete eller skola i området. Migrationsverket försöker då hitta närliggande kommuner för att underlätta. Reaktionerna på den nya lagen har än så länge varit relativt få i Ekerö kommun.

– Det börjar komma lite reaktioner, men då har vi hänvisat till Migrationsverket. Vi kan inte ta emot fler än vi har antal till och andra kommuner väntar på att fylla sina kvoter, säger Lena Törnblom Löfquist.

Successiv fördelning

De flyktingar som inte har ordnat med eget boende har fått bo på Migrationsverkets boenden. Sedan den nya lagen trätt i kraft fram till december ska de boendena successivt avvecklas. Därmed kommer även flytten till de nya kommunerna att ske successivt.

Enligt myndigheten själv är Migrationsverkets strävan att flytta personer så kort sträcka som möjligt. Skolbarn ska i den mån det går att flyttas under skollov.

det finns helt enkelt inte bostäder så det räcker hos oss utöver de platser vi fått tilldelat

Migrationsverket i Sundbyberg Foto: Claudio Britos

Migrationsverket har under året räknat ner antalet Ukrainska krigsflyktingar som förväntas söka sig till Sverige. Den senaste beräkningen är 55 000, varav 5 000 tros återvända till Ukraina före årets slut.

Migrationsverket bedömer att något färre än hälften av de kvarvarande flyktingarna kommer behöva hjälp av kommunerna för att ordna boende. Det rör sig om cirka 23 500 personer.

Kommunerna i Stockholms län får ansvar för 3 581 ukrainska flyktingar, varav Solna blir tilldelade 155 personer.

Antalet platser varje kommun får räknas ut i dialog med länsstyrelser och kommuner, där man utgår ifrån arbetsmöjligheter och hur många bostäder som finns att tillgå.

Visa merVisa mindre

Fortsatt tuffa tider för Ekerös lantbrukare

Nyheter "Det är lite läskigt, man vet ingenting" En har dragit ner på elförbrukningen. En annan har börjat använda gödsel, en plötslig bristvara, sparsamt. Lantbrukare i Ekerö lever med fortsatt osäkerhet på grund av skenande priser och det oroliga...fredag 12/8 16:05

Nu finns slingor för terrängcykling vid Ekebyhovsbacken

Nyheter "Jobbar med att få i ordning spåren" Är du cyklist på Mälaröarna behöver du inte längre nöja dig med plana asfalts- och grusvägar. Nu kan du ge dig ut i skogen med hojen och betvinga naturen.fredag 12/8 16:03

Grönt ljus för valstugor i Ekerö centrum

Nyheter Alla partier i kommunfullmäktige deltar Från den 8 augusti har polisen gett tillstånd för valstugor att stå uppställda i Ekerö centrum inför valet den 11 september.fredag 12/8 8:50