DOM. En dom i förvaltningsrätten har underkänt Falkenbergs kommuns beslut att neka hemtjänst till sommargäster. Men Ekerös beslut står i nuläget fast. Foto: Karin Nilsson/Mostphotos

Ekerö backar inte om hemtjänstbeslut trots ny dom

Förra veckan klubbade Ekerö kommun igenom beslutet att hemtjänst bara kommer ges till de som bor i kommunen permanent. Nu har en ny dom underkänt ett liknande beslut i Falkenberg. Men Ekerö står fast vid sitt beslut.

  • Publicerad 11:26, 7 maj 2020

Enligt socialtjänstlagen har en kommun skyldighet att verkställa en annan kommuns beslut om stöd och hjälp till en individ som tillfälligt vistas i kommunen, om denna har hjälpen till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom.

Men enligt flera kommuner i landet, bland annat Ekerö, är detta inte rimligt under rådande coronapandemi.

– Vår bedömning är att vi i det läge som råder måste säkra att hemtjänstens resurser under sommaren riktas till de som bor i kommunen. Det är ett ansträngt läge och vår bedömning är vi inte har möjlighet att tillförsäkra hemtjänst även till de som tillfälligt vistas i Ekerö, sa socialchef Lena Burman Johansson till MälaröDirekt i samband med att beslutet fattats i kommunens krisledningsnämnd förra veckan.

Liknande fall underkänns

Nu har förvaltningsrätten i Göteborg gett Falkenberg kommun underkänt för ett liknande beslut, vilket Dagens nyheter var först att rapportera om.

I rättens motivering står att "en kommun inte kan välja om den vill följa gällande lagstiftning eller inte. Oavsett skälen för kommunens beslut, strider det mot lag och ska därför upphävas.”

Den domen påverkar dock inte Ekerös beslut i frågan.

– Vi har i nuläget inte för avsikt att ändra beslutet med anledning av förvaltningsrättens dom. Frågan har lyfts av SKR till regeringen med begäran om ändring av socialtjänstlagen, vi följer ställningstagandet i den delen, säger Lena Burman Johansson.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har skickat en lista med krav till socialministern om ändringar och undantag som behövs i regelverket för att kommunerna ska kunna klara av coronakrisen.

Lättnader i kommunernas ansvar att ta över socialtjänstinsatser från andra kommuner vid delårsboende är en av punkterna på listan.

Vistelsekommunens skyldighet

"När en enskild avser att vistas en kortare tid i en annan kommun än bosättningskommunen, och till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom behöver stöd och hjälp för detta, är vistelsekommunen skyldig att på begäran verställa bosättningskommunens beslut." (2 a kap. 6 § SoL).

Snippan på trädet tillbaka vid slottet

Nyheter "Inte trevligt att infarten till världsarvet ser ut så" För nästan ett år sedan pryddes en trädstam i närheten av Drottningholms slott med en stor snippa. Ett drag som inte var helt uppskattat av förvaltarna som snart täckte över målningen. Nu är snippan...måndag 19/10 17:11

Judo på fritis en gång i veckan

Nyheter Disciplin, ordning och ritualer i stället för mobiler och tv-spel Självklart ska barnen få lära sig judo! På Träkvista fritisklubb styr barnen numera stegen mot Ekerö Budo för gratis träning en gång i veckan.fredag 16/10 16:20

Massor av kul på höstlovet

Nyheter Sugen på att testa nya aktiviteter på höstlovet? Här är några tips på allt som händer på Ekerö.fredag 16/10 13:40