Ekar med kunglig glans räddas av familjen på Rönninge gård

Den sägs att Gustav Vasa planterade den första och största eken. Nu har ägarna till Rönninge Gård och länsstyrelsen räddat den gamla ekparken i Rönninge. – Det var bara svart skog här innan, säger Chistian Christensen.

 • Publicerad 04:00, 14 jan 2020

Det var ett tag sedan Gustav Vasa och prominenta personer som Wilhelmina af Tibell intresserade sig för ekarna vid Rönninge gård, eller Rönninge Kungsgård som gården också heter.

Ekarna var hotade

Men nu har familjen Hedlund och länsstyrelsen i Stockholm tillsammans återskapat ekparken vid den anrika gården. Granskogen på platsen hotade nämligen de gamla ekarna.

– Granskogen hindrade ljus att nå ekarna, förklarar Christian Christensen som är svärson i familjen Hedlund sedan början av 2010-talet.

Den så kallade Vasaeken eller Kungseken står främst i bilden. Foto: Stefan Källstigen.

”Vasaeken skadades i ett blixtnedslag i början av 1900-talet. När familjen Hedlund köpte gården 1979 kunde en bredaxlad man gå rätt in i öppningen. Sedan dess har öppningen dragit ihop sig. Nu kommer ett barn in där” säger Christian Christensen. Foto: Stefan Källstigen.

Gustav Vasa köpte mark i trakten 1538 och enligt sägnen ska han också ha planterat den första eken här.  På den tiden fannas bara ett torp på nuvarande gårdens ägor.

Vid ägarskiften har de nya ägarna uppmanats att bevara just den här eken

Christian Christensen.

Ett över 100 år gammalt vykort visar den gamla Vasaeken eller Kungseken vid gården. Bild: Salems hembygdsförenings arkiv

Den vackra huvudbyggnaden stod klar 1662. Sedan dess har flera inflytelserika personer bott här, bland andra Gustaf Wilhelm af Tibell och hans dotter Wilhelmina af Tibell (1814-1895). Den sistnämnda, Rönninges förmodligen viktigaste historiska person, både föddes och dog på Rönninge gård. Den så kallade Vasaeken har med andra ord sett ganska mycket.

– Vid ägarskiften har de nya ägarna uppmanats att bevara just den här eken, säger Christian Christensen.

Fakta

Ekarna blev krigsfartyg

 • I flera hundra år tillhörde alla ekar i Sverige staten eftersom virket användes till bygget av skepp, framförallt i svenska flottan.
 • Gustav Vasa beordrade plantering av ekar.
 • Stränga straff väntade den som utan tillstånd högg ner eller skadade ekar.
 • Fram till slutet av medeltiden var ekarnas ekollon annars viktiga för uppfödningen av grisar.
Källa: Wikipedia och länsstyrelsen.
Visa merVisa mindre

Men det fanns inte bara historiska skäl till att rädda ekparken på gården. Ekarna har förlorat mark i Sverige och utgör i dag bara en bråkdel av det historiska beståndet.

– Det ingår i vårt arbete att gynna gamla ekar och andra skyddsvärda träd. Ekarna gynnas och är också viktiga för andra arter, säger länsstyrelsens ekexpert och handläggare Miguel Jaramillo.

Inge Hedlund köpte gården 1979 tillsammans med frun Kerstin. Då var marken täckt av barrskog.

Före detta trädgårdsmästaren Inge Hedlund och frun Kerstin köpte gården av Frälsningsarmén 1979 och flyttade hit.

Vi hade pensionat här från början

Inge Hedlund

De är trots åldern fortfarande starkt engagerade i gården vars verksamhet i dag bland annat består av hotell, konferens och plats för familjeceremonier, kurser och fest under namnet Rönninge Kungsgård.

När Mitt i besöker Rönninge gård visar svärsonen Christian Christensen runt.

– Det är ofattbart vad de gjort för gården, säger han.

Till slut dyker också Inge Hedlund själv upp.

– När vi köpt gården satte vi in stammar, toaletter och duschar i alla rum. Vi hade pensionat här från början, berättar Inge Hedlund.

I framtiden hoppas familjen Hedlund att någon vill låta djur beta här för att hålla marken öppen. Länsstyrelsen rekommenderar får. Familjen vill också skapa byggrätter på några platser på gårdens mark.

– På mark som inte har särskilda historiska värden och omkring de mest värdefulla ekarna, säger Christinen Christensen.

Fakta

Gav namn till Rönninge

 • Rönninge gård är en herrgård och tidigare säteri.
 • Huvudbyggnaden är från 1662.
 • Inne i huset finns bland annat en Mariebergskakelugn från 1700-talet bevarad.
 • Kakelugnar från samma fabrik finns också på Sturehovs slott i Botkyrka.
 • Namnet Rönninge förekommer första gången i slutet av 1500-talet som benämning på ett nybyggt torp under Uttringe gård.
 • Uttringe Gård köptes av Gustav Vasa 1538 som senare sägs ha planterat den första eken i närheten av torpet.
Källa: Wikipedia
Visa merVisa mindre