Egna ålderskontroller och flera friskolor i borgerliga budgeten

Egna ålderskontroller av ensamkommande åt Migrationsverket, slut på separata badtimmar för kvinnor i Torvalla, och nästan bara friskolebyggen i Haninge de kommande åren – däribland låta Brandbergsskolan tas över av friskola. Nu har oppositionen (M, L och KD) presenterat sin budget för 2017.

  • Publicerad 15:41, 27 maj 2016

De två politiska blocken drar just nu åt helt olika håll i Haninge.

Den borgerliga oppositionen, vars nuvarande budget styr Haninge, presenterade sin budget för 2017 i torsdags och den skiljer sig kraftigt från samarbetskoalitionen. Fram till 2019 avsätter man till exempel en miljard kronor mindre i investeringskostnader jämfört med samarbetskoalitionen (S, MP och C). Ett mål är att minska kommunens låneskuld, menar man.

Martina Mossberg (M) pratar om ekonomin när hon kommenterar oppositionens förslag:

– Det här är en borgerlig budget med stort ansvar för ekonomin och tydliga prioriteringar. Vi tänker på Haninges framtid nu, säger hon.

När det gäller skolbyggena så vill M, L och KD kraftigt öka antalet friskolor. Såväl Åbyskolan som Runstensskolan, båda kommunala skolor som inom några år måste rivas, vill oppositionen bygga upp som friskolor. Dessutom vill man att en privat aktör nu tar över Brandbergsskolan, som under ett par års tid haft ekonomiska problem och svag elevtillströmning. Ytterligare fyra kommande skolbyggen vill man ska drivas privat.

Men utöver själva skoldrifterna satsar man skattemedel på skolan, med 95 miljoner kronor ytterligare till grund- och förskolan under 2017, jämfört med samarbetskoalitionens tillskott på 82,5 miljoner.

– Vi lägger en ansvarsfull budget för 2017 och för framtida investeringar. Vi gör en betydande satsning på mindre barngrupper i förskolan, men också på matkvalitet inom hemtjänsten och fler socialsekreterare, säger Marie Litholm (KD).

– Detta är en budget för ökad frihet för de som har svårast att själva skapa sin frihet. Barnens och de funktionshindrades möjligheter ska förbättras genom bland annat de 95 miljonerna till skolan och värnandet av LSS, (lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade), säger Tobias Hammarberg (FP).

Oppositionen vill också att Haninges socialnämnd aktivt börjar uppmärksamma Migrationsverket på fall där det är ”uppenbart att den asylsökande inte är under 18 år”. Oppositionsråd Martina Mossberg (M) har tidigare under året profilerat sig i frågan tillsammans med tre de moderata kommunalråden i Danderyd, Täby och Österåker.

Mitt i Haninge ber Haninges socialchef Siw Lideståhl kommentera det förslaget:

– Förvaltningen behöver få gå igenom de båda budgetförslagen, jag ber att få återkomma 14 juni efter kommunfullmäktiges budgetdebatt, säger hon dock.

Oppositionen tar också bort alla uppdrag som i dag verkställts genom samarbetskoalitionens politiska plattform. Ett av dessa är de omtalade, reserverade timmarna för kvinnosim, ett par timmar varje år, i Torvalla simhall.

I budgetförslaget framgår också att trepartialliansen nu vill ta fram planuppdrag för den tidigare föreslagna bron som ska gå över till Rudans friluftsområde, och tillåta exploatering väster om järnvägen, inom friluftsområdet. Bland annat har Liberalerna redan föreslagit att den planerade airdomehallen hamnar här.

Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande, tycker att hela oppositionens budget är väldigt otydlig.

– Det är väldigt oklart vad de vill med Haninge, förutom att privatisera skolor och sänka våra ambitioner att få fler Haningebor i arbete. Vår kommun förtjänar en bättre budget än så här, säger hon.

13 juni avgörs om det politiskt kaotiska läget fortsätter. Det vill säga om styret även kommande år tvingas styra på motståndets budget.

Kommunalråd Petri Salonen (C) tycker att budgetförslaget helt ”saknar visioner”, säger han.

– Mest anmärkningsvärt är att de föreslår att nedprioritera jobb för unga och byggande av ungdomsbostäder, och saknar plan för etablering av nyanlända och försummar tillgänglighetsarbetet. Att man dessutom föreslår kommunala åldersprövningar av ensamkommande barn är en anpassning för att få SD:s röster. För mig är det väldigt märkligt att Liberalerna kunnat gå med på detta, säger han.