Foto: Mostphotos

Efterlängtad hundrastgård vid Dalhallen

I sommar är det dags. Då ska Tyresös hundägare efter flera års kampanjande få en hundrastgård. Och till hösten får den sällskap av en hundhinderbana.

  • Publicerad 16:40, 27 maj 2016

Äntligen har de styrande politikerna gett klartecken, inte bara för en hundrastgård, utan också för en hinderbana – båda på Wättingestråket, i höjd med Dalhallen. Hundrastgården ska uppföras i sommar, medan hundhinderbanan får vänta till hösten, enligt uppgift från Göran Norlin, miljö- och trafikchef på Tyresö kommun.

Tyresös moderater var länge hårdnackade motståndare till en hundrastgård, men efter stora påtryckningar, bland annat från en Facebookgrupp, svängde partiet i frågan hösten 2014. Förhoppningen var då att en hundrastgård skulle finnas på plats till sommaren 2015.

Så blev det inte – men nu – ett år senare, har de styrande politikerna alltså gett tekniska kontoret i uppdrag att sätta upp den efterlängtade inhägnaden.

– Det är jättebra, tack och lov, hundägarna har kämpat i 15 år. Och placeringen är precis vad Facebookgruppen föreslog. Nu hoppas vi bara att den blir tillräckligt stor också, 3 000 kvadratmeter är ett minimum, säger Alejandro Ozano, fritidspolitiker för MP som engagerat sig i frågan.

Tyresö kommun kan få flera hundrastgårdar. I samband med att Trollbäcken får ett parkprogram ska man titta på möjligheten att ha en hundrastgård där också, enligt ett beslut i miljö- och stadsbyggnadsutskottet.

En genomgång av länets kommuners webbsidor som Lokaltidningen gjorde 2014 visade att ungefär hälften av länets kommuner har hundrastgårdar.